Младежки тренинг

Инициатива на организациите в град Пловдив , работещи с и за млади хора, по случай
12 август – Международен ден на младежта

1. Ден на провеждане:
12 август 2010г., 17.30-19.30 часа

2. Място на провеждане :
Гр.Пловдив, Цар Симеоновата градина

3. Същност на инициативата „ Младежки тренинг „:
По случай Международния ден на младежта организациите в град Пловдив и региона работещи с и за млади хора организират провеждането на инициативата „ „Младежки тренинг”.
„Младежки тренинг „ е инициатива със състезателен характер , която ще протече по следния начин и при следните правила.
Използвайки карта на Цар Симеоновата градина ще бъдат обособени  следните постове :

Пост № 1 – Община Пловдив
Пост № 2 – Представители на Превантивно-информационни центрове към Областните съвети по наркотични вещества
Пост № 3 – Представители на Студентски съвет, град Пловдив
Пост № 4 –  Представители на НАРД-Пловдив
Пост № 5-  Младежки информационно-консултантски център 1- Пловдив град
Пост № 6 – Представители на Младежка неформална група
Пост № 7- Представители на Младежко обединение на БСП.

Всяка институция ще сформира собствен отбор, който ще бъде визуализиран . На всеки отбор ще бъде предоставена карта с маршрута на постовете.След като се постави начало на тренинга, отборите тръгват по предварително начертан маршрут .  Целта е за максимално време от 10 минути на пост, отбора да събере възможно най-много точки от поставената му задача.
Тренинга приключва с класиране на отборите. Първите три отбора ще бъдат наградени.

4.Цел на инициативата: Поощряване формалното и неформално общуване между младите хора в град Пловдив и институциите, работещи с и за тях.

Прочетете още...