Предоставяне на социални услуги за деца и семейства Сопот, Садово и Раковски

Проектът се осъществява в партньорство с фондация „За нашите деца”. Реализирането на проекта предполага създаването на Ресурсен център/РЦ/ и Центрове за социални услуги в трите общини/ЦОП/.

Конкретните цели на проекта са:

 • Издирване и реинтегриране в семейна среда на деца от трите общини ;
 • Създаване и прилагане на програми за социални услуги /”Родители”,”Семейно планиране” „Семейно консултиране”, „Да се върнем в класната стая”,”Алтернативи”,”Голям брат Голяма сестра” ;
 • Набиране на потенциални осиновители и приемни семейства ;
 • Формиране на мобилни екипи от експерти за предоставяне на качествени социални услуги „на място” ;
 • Идентифициране на „скрити”потребности от социални удлуги за деца ;

Проектът се осъществява в партньорство с фондация „За нашите деца”. Реализирането на проекта предполага създаването на Ресурсен център/РЦ/ и Центрове за социални услуги в трите общини/ЦОП/.

Конкретните цели на проекта са:

 • Издирване и реинтегриране в семейна среда на деца от трите общини ;
 • Създаване и прилагане на програми за социални услуги /”Родители”,”Семейно планиране” „Семейно консултиране”, „Да се върнем в класната стая”,”Алтернативи”,”Голям брат Голяма сестра” ;
 • Набиране на потенциални осиновители и приемни семейства ;
 • Формиране на мобилни екипи от експерти за предоставяне на качествени социални услуги „на място” ;
 • Идентифициране на „скрити”потребности от социални удлуги за деца ;

Проектът е насочен към:

 • Деца и семейства в риск ;
 • Деца с увреждания ;
 • Деца, живеещи в специализирани институции ;
 • Деца,отпаднали от училище ;
 • Деца с отклоняващо се поведение ;
 • Потенциални осиновители и приемни семейства ;

Очакванията на НАРД и патньорите са проектът да доведе до:

 • Намаляване броя на децата в институциите и предотвратяване на настаняването ;
 • Включване на всички потребители на услуги в трите ЦОП в съответстваща на потребностите им програма ;
 • Набиране на персонал и доброволци за социална работа с деца сред местната общност ;

Прочетете още...