Проект „Аз говоря открито“

untitled-5.jpg

От 01 януари 2007 година стартира нов проект на Център за работа с доброволци – Пловдив-

„Аз говоря открито”, защитен пред ДАМС по Програма за Младежки дейности 2006-2007

За проекта: Проектът „Аз говоря открито” е насочен към ученици на възраст 11-19 година.

Целта е да се даде възможност на децата и младежите да се информират и придобият социални умения, да развият компетенции по наболелите обществени проблеми : наркотици, спин и опасности от интернет мрежата чрез оптимално използване на методите на неформалното образование . Доброволци ще информират на достъпен за децата език в часовете на класа в три пловдивски училища за последиците от нездравословния начин на живот

Предвидените по проекта дейности включват срещи между доброволци и ученици в рамките на І и ІІ учебен срок и са посветени на отделни теми: наркотици, спин, интернет мрежа.В края на проекта добрите практики от трите училища ще бъдат обобщени и разпространени чрез брошури и интернет страницата на НАРД. Заключителното събитие по този проект ще бъде кръгла маса за обмен на опит и информация с представители на училищатата, включени в проекта, институции ангажирани с тези проблеми и медии.
 
Цел на проекта ”Аз говоря открито” е чрез информираност ученици и младежи да се включат и заемат активна гражданска позиция за борбата със зависимости.

Приоритетни задачи на проекта са:

  • Да се информират подрастващите относно рисковете и негативни явления сред младежите ;
  • Да се ограничи разпространението и злоупотребата с наркотични вещества сред младите хора, здравословните и морални последици чрез запознаване със законовата уредба ;
  • Да се създаде положителен модел на подражаниесред подрастващите от страна на доброволците и укрепване на асертивното поведение ;

Резултати:

  • повишена компетентност у 120 деца и млади хора по рисковите и негативни обществени явления ;
  • издадена и разпространена брошура с добри практики – 1500 бр.;
  • подобрен диалог между ученици, институции и медии по проблемите, свързани със здравословния начин на живот и отговорно поведение ;
  • асертивни млади хора по отношение на опасностите, свързани с: употребата на наркотици ,интернет мрежата и сексуалните контакти;

Кой ще говори открито? – 25 доброволеца на ЦРД – Пловдив на възраст 16 – 26 години

С кого? – 120 ученици на възраст от 11- 14 години, учащи в ….

Къде? – в ОУ”Райна Княгиня”, ОУ” Кочо Честеменски” и ОУ” Душо Хаджидеков”

Мненията на доброволците, участващи в проекта може да прочете тук .

Прочетете още...