Oбучение за доброволци

На 09-10 Януари 2010 година се проведе първоначалното обучение за доброволците от СОУ „Братя Миладинови”, град Пловдив, работещи по проект « Ученическите Центрове за доброволци-възможност за неформално образование и възраждане на доброволческите традиции в училище.»

Присъстваха общо 30 ученици на възраст 13-18 години, които бяха обучени в следните теми по време на интерактивния семинар: „Позитивен опит и практики в областта на доброволния труд”, „Същност на доброволния труд”, „Права и отговорности на доброволците”, Специфика на програмите „Аз имам идея”, „Аз говоря открито” и „Подкрепа на връстници”.

Обучението се проведе в балнеохотел „Изворите” в с.Хасковски минерални бани и бе с продължителност два дни, по време на които доброволците усвоиха полезнизнания и умения за работата им по трите програми, съчетани с разиграване на интересни казуси и ролеви игри.

В края на обучението на всеки участник бе връчено Удостоверение за успешното му преминаване, което може да послужи на доброволците при евентуално кандидатстване в редица университети в страната и чужбина, удостоверяващо развиването на  ключови социални и комуникативни компетенции.

Прочетете още...