Лятното училище в НДЕК Ковачевци

Доброволците на НАРД се представиха блестящо на Лятното училище в НДЕК Ковачевци

Eкип от доброволци на НАРД участва в Лятното училище в НДЕК Ковачевци по Компонент 7 и в рамките на „10 Дни на активизъм” в Y-PEER България
Обучителите на връстници и водещите на малките групи се събраха на 2 юли, за да подготвят лагера за обучението на близо 170 участника от 17 града в страната. Обсъдени бяха ролите по време на обучението, опасенията и очакванията, както и как да се разпределят малките групи за обучението през следващите седем дни.
В малките групи от смесени и градски екипи кипя усилен и интересен труд по теми като себепознание, комуникация, ценности.Участниците усвоиха тънкости от подхода „Връстници обучават връстници” , вникнаха каква е ролята на обучителите на връстници. Дискусии и ролеви игри бяха формите за обсъждане на пола, половите роли и сексуалната идентичност – какво знаят за тях младите хора и какви според тях са тенденциите, свързани с тях у нас.
При голям интерес премина и пленарната сесия – презентация пред цялата голяма група за това какво представляват международната и национална Y-PEER мрежи. В контекста на „10 Дни на активизъм“ всеки ден имаше предизвикателство потеми като „Партньорството между младите и възрастните хора“,” Здравно и сексуално образование”

Разбира се екипът на НАРД се отличаваше навсякъде.Нашите ОВ – обучители на връстници,представиха историята на екипа в града от създаването му с етапите,през които е преминал, какви трудности е срещал, какви успехи е постигал.Представянията бяха изпълнени с множество рисунки, стихове, песни, сценки,които пресъздадоха цялостното развитие на мрежата в последните години през очите на местните екипи.
За Лятното училище по К7 и участието на „нашите” можете да прочетете и видите в снимки освен на нашия сайт и тук http://ypeer.bg/.

 

 

Прочетете още...