Работна среща на Мрежата

Работна среща на Мрежата на НАРД се състоя в Пловдив на 1 и 2 юли.В ъв форума участваха представители и координатори на  Регионалните доброволчески центрове в Габрово, Пловдив, Хасково, Търговище, Ловеч.

Мрежата се поздрави с още един нов доброволчески център – този в Разлог-Сдружение ”Международни инициативи за сътрудничество”. В последните 10 години Мрежата на НАРД  „порастна”  от 3 до 24 местни центрове за работа с доброволци в цялата страна. Сега към нея се присъедини  нова регионална организация със сериозен опит от Югозападна България. Обсъдена бе стратегията  на НАРД като водеща доброволческа Мрежа в страната  и авторитетен член на международни доброволчески организации и коалиции  за развиване на доброволчеството в България като фактор за общностното развитие. Събитието е  в рамките на подкрепеният от фондация „Чарлз Стюарт Мотт” двугодишен проект „Доброволчеството – възможност за учене и активност през целия живот”.

Прочетете още...