Бой с водни пистолети

Регионалният център за работа с доброволци в Пловдив продължава тренингите  с младите хора, които искат да дарят от сърце част от своето време за другите.Формите на обучение са винаги интерактивни. Един ден за формиране на екип и екипност може да бъде и като бой с водни пистолети и то не къде да е, а в Градската градина на Пловдив!

За един по-добър екип:) Невероятно преживяване! Страхотен екип!
Защо: „Бой с водни пистолети” ?

В организационната психология изграждането на екип се определя като организирано усилие да се подобри ефективността на групата. Групата ни реши ,че е  време да открием друг източник на мотивация и енергия – интензивни преживявания в рамките на интензивни взаимоотношения.Целта беше обща – да не се измъкне сух участник Установихме предварително основните правила, по които ще протича „битката” и общуването и потърсихме общото съгласие за тяхното прилагане.Бяха осъществени  възможности за ново разпределение на ролите. Членовете на работната ни група приемаха конфликтите  като нещо нормално и не се стремяха към формалното им избягване. Видяха в тях нови възможности за развитие на дейността на групата  и бяха решавани  без намеса на Координатора. Целта беше постигната!

Прочетете още...