Престоящо – младежки тренинг

М Л А Д Е Ж К И   Т Р Е Н И Н Г

12 август – международен ден на младежта

Инициатива, посветена на Европейската година на доброволчеството 2011г.

Работна програма

1. Ден на провеждане:

12 август 2011г.

2. Място на провеждане :

Гр.Пловдив, Цар Симеоновата градина

3. Същност на инициативата „ Младежки тренинг „:

„Младежки тренинг „ е инициатива със състезателен характер .

В Цар-Симеоновата градина , ще бъдат  оформени и  разпределени следните постове :

ü Пост № 1  Журналисти от пловдивски медии

ü Пост № 2 ПГ по Електроника и електротехника

ü Пост № 3 ПИЦ

ü Пост № 4 Националната скаутска организация

ü Пост № 5 „Зелен Пловдив”

ü Пост № 6 ЦОП – Хисар

ü Пост № 7 Неформална група от млади хора

 

 

На всеки пост ще има представител от посочените по-горе институции.

Този представител ще разполага с предварително разписана: спортна игра- която отбора преминаващ от там  трябва да изиграе, казус – който трябва да реши и т.н

Всяка институция ще сформира собствен отбор, който ще бъде визуализиран . На всеки отбор ще бъде предоставена карта с маршрута на постовете.След като се постави начало на тренинга, отборите тръгват по избран от тях маршрут , като целта е да преминат през всички постове за взможно най-малко време.

Тренинга приключва с класиране на отборите. Първите три отбора ще бъдат наградени.

При  организиране на събитието ще бъдат поканени представители на младежки неформални групи като отбира по капоейра – Пловдив, Рап- изпълнители и др.

Прочетете още...