Заключителна среща по проект “Социално предприятие“

НАРД организира заключителна среща по проект “Социално предприятие „Център за социална и професионална подготовка” в  гр. Брацигово на 29.08.2011г.

На 01.03.2010г. Национален Алианс за работа с доброволци – Пловдив и Сдружение „Бъдеще за вас” – гр. Брацигово стартира изпълнение на Проект „Социално предприятие „Център за социална и професионална подготовка”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския социален фонд.

Главната цел на този проект е  от м.март 2011г. до август 2011г. да окаже подкрепа за социалната интеграция и професионалната реализация на младежите от ДДЛРГ» Васил Петлешков» гр. Брацигово

Заключителната среща ще се състои на 29.08.2011год., от 10.00 часа, в в сградата на ДДЛРГ „Васил Петлешков”, адрес: гр. Брацигово, ул.”Трети март” №57.

На срещата  ще бъдат представят резултатите от дейностите, осъществени в Социалното предприятие, ще се споделят мнения от основните партньори и участници в реализираните  дейности, както и виждания за бъдещото развитие на социалното предприятие.

Прочетете още...