Летен лагер във вила „Самодива” с партньорството на НАРД по програма „ГБ/ГС” Пловдив – 2011

Вече 11- та година програма „Голям брат/ Голяма сестра” на Фондация „Голям брат/ Голяма сестра”, гр. Пловдив,с асоцииран партньор Националният алианс за работа с доброволци,  организира летен лагер за деца от институциите-ДДЛРГ, ПУ, ПБД, ССУ за ДУС, гр. Пловдив.

Ели Демирева живее своя паралелен живот  заедно с деца, лишени от родителска грижа. Тя е консултант  по програмата в ДДЛРГ”Мария Луиза” и Приют за безнадзорни деца „Майка Тереза” в Пловдив.

Как изглежда това лято предизвикателството  „На лагер с  ГБ/ГС във  вила „Самодива”  разказва Ели:

Всяка година лагерът се случва по начин, по който си го сътворят присъстващите лагерници. Съществуват общи опорни точки по програмата, но пълнежът и събитията зависят изцяло о т творчеството, креативността и въображението на всички участници. Тази година-2011,  лагерът се сбъдна под знака на много римувани стихове и песни, сътворени от деца и доброволци.

Едната група, с които се осъществява тази програма бяха децата от ДДЛРГ на възраст- 6-12 год. За лагер всяка година, Организаторите и Консултантите, подбират деца, които не са били предни години. Децата от институцията са изключително уважителни към по- големите, с изключително чувство за ред и много креативни. Структурата на летен лагер „ГБ/ГС” е дете и доброволец образуват еднополова двойка, която се напасва заедно с Доброволци, Консултант и Организатори. Тази двойка съжителства една седмица в станция на планина, избрана от организацията.  Доброволецът подпомага детето във всички дейности по програмата на лагера, включително ежедневните грижи за външен вид, помещения, позитивно общуване. Примерът на по- голямата кака или батко е твърде впечатляващ и модел на подражание за по- малкия лагерник. Доброволците, които се занимават с децата са подбрани и обучени от организацията хора на различна възраст и социален статус. Хора, които търсят промяна в обществените взаимоотношения и необходимост да даряват безвъзмездно свободно време, умения и опит за приятелство с деца и младежи от институции. Хора, които можем да наречем Човеци, с голямо „Ч”.  Доброволците към Програма „ГБ/ГС” на Фондация „ГБ/ГС” , гр. Пловдив са човеци, които намират мотивация и смисъл в този тип работа и придобиването на морални и социални компетенции чрез нея, а не търсейки само и единствено материален израз на отплата срещу труд.

Всички доброволци към ДДЛРГ „Княгиня Мария Луиза” са хора с висок морален кодекс и чувство за отговорност. Те непрекъснато изследват потребностите на децата и младежите и търсят варианти за общуване с тях, така, че процесът да бъде взаимен, забавен и полезен за участниците в групата.

Една седмица смях от детски и възрастни усмивки, създадени творчески изделия, много песни и танци и горски прояви сътворени на място, означава събрана много човешка топлина, създадени приятелства за бъдеще и значимост в очите на околните. Така се изграждат качествени личности, които са готови да създават, а не да рушат. Получаването на Добро, създава  и раздава Добро.

Златка Драгнева  –  консултант по програмата  в Средно сцециално училище за деца с увреден слух „Проф.Белински” и в Помощно училище “Стефан Караджа” в Пловдив. Тя съпреживява всяка стъпчица от развитието на деца със специални потребности.

За лагера на вила „Самодива” това лято тя споделя:

За поредна година  фондация ГБ/ГС обедени деца от институциите, доброволци и екип на едно прекрасно място/ Вила „ Самодива”/ във вълнуващо преживяване без възраст –Лагер 2011.

При този лагер постоянните неща са две –датите, в които се случва /първата седмица на м.юли/ и екипът от консултанти, организатори, коменандант, ръководител и медицинско лице. Вече 11 години фондацията успява за 6 дни да променя ежедневието на деца и доброволци.Тази година обединихме отборите на деца с нарушен слух и помощно училище и приятелски се състезавахме с децата от дома.Няма да излъжа или преувелича ако кажа, че имаше спокойствие, търпение и великодушие между съперничащите си отбори.А те се състезаваха в различни предизвикателства – най-атрактивно отборно представяне, спортни игри, карнавал, дискотечна вечер,най – подредена стая, Големият Поход,  но над емоциите на всички властваше факта, че сме ЗАЕДНО!

Зад тази една седмица,обаче, има предварителна  и стабилна подготовка – да се направи програма за всеки отделен ден, съобразена с възрастта на деца и доброволци, да се подберат доброволци,които да сформират творчески екип,който да направи дейностите интригуващи.Като консултант давам висока оценка на доброволците за ангжимента,който приеха и свършиха качествено.

Споделено от доброволци:

Предварителна подготовка за самото преживяване няма –то не може да се сравни със срещите по общите активности- дните заедно с детето ти позволяват да влезнеш в неговия свят и за 6 дена да станеш значим и важен за него човек.Да осъзнаеш, че ставаш модел на поведение- това те прави по отговорен за собственитети постъпки.По голямата част от доброволците тази година бяха впечатлени от факта,че всичко протича много синхронизирано и уплътнено като време и дейности и го отдадоха на правилата и реда,които сами приехме.

Скоро ще качим в сайта и снимки, за да се убедите сами какво  неописуемо предизвикателство и удововлетворение е да си част от ЛАГЕРА!!!

Ако  имаш тръпка да бъдеш един от нас – в сайта на НАРД – navabg.com има електронна форма за регистрация.

Прочетете още...