Клуб „Ела изгрей”

Продължава работата на терен на групата доброволци към НАРД с млади хора , живеещи в среда с висок риск от заразяване с ХИВ/СПИН.Екипът от младежи е добре познат на пловдивчани.
Фондация „Национален алианс за работа с доброволци” от ноември 2009г. работи по договор с Министерството на здравеопазването по Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН», Компонент 7 – „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск(15-24 )чрез увеличаване на обхвата на услугите и програмите, насочени към млади хора”
Горещото лято не попречи на доброволците да сформират клуб, да му изберат запомнящо се име и да утвърдят свое лого.
Сформиран е екип от обучители на връстници – доброволци, които работят на терен с млади хора в най-голям риск – деца от институциите, неглижирани деца,непълнолетни ,работещи през лятото,деца с противообществени прояви, отпадащи от училище, проституиращи, употребяващи ПАВ и др. Клубът на доброволците, работещи по Компонент 7 в НАРД, се нарича «Ела изгрей»!
В пловдивския клуб членуват 25 млади хора, подкрепени от Националния алианс за работа с доброволци. Всички те са преминали обучения, споделят опита помежду си и с другите градове и работят заедно за превенция на ХИВ/СПИН сред своите връстници. Работата на екипа цели промяна в знанията и поведението на младите хора на територията на Пловдивска област по посока на избягване на рисковете от инфектиране със СПИ, ХИВ, от нежелана бременност и др., което включва:
– oрганизиране работа на терен от обучителите на връстници;
– поддържане на високи професионални стандарти на работа на терен;
– организиране на медийни кампании за достигане на младите хора в риск в областта три пъти годишно, на Световния ден за борба срещу СПИН (1 декември), 14 февруари Денят на влюбените и третата неделя от месец май, когато почитат жертвите от СПИН.
– индивидуално консултиране на лица за безопасно сексуално поведение, раздаване на информационни материали за промоция на сексуално и репродуктивно здраве и превенция на ХИВ, раздаване на кондоми;
– мотивиране за ограничаване на рисковото поведение и подкрепа на позитивните промени в поведението;
– Насочване на млади хора в риск над 16 години за тестуване за HIV, мотивиране за ограничаване на рисковото поведение;

• Всички услуги са анонимни, безплатни и доброволни;
• Гарантирана е конфиденциалността на предлаганите услуги;
• Гарантирана е равнопоставеността на всички млади хора в риск;

Прочетете още...