Предварителна програма за официалното честване на 20-та годишнина от учредяването на ИМКА в Габрово

Петък, 23 септември, 2011

1. Откриване на изложба на творби  на деца, участници в пленер за приложно изкуство: „Да твориш е прекрасно!”, с. Костенковци, Юни 2011

23.09.2011г.                                                                            Градска художествена галерия;

16:30 часа

2. Приемане на поздравления в чест  на празника и среща  на различни поколения доброволци

23.09.2011г.                                                                            Сградата на ИМКА

17:30 -18:15 часа

3. Социално  събитие   – демонстрация с участието  на доброволци

23.09.2011г.

18:15 – 18:45                                                                          Площад Възраждане

4. Официална церемония  и празнична програма по случай 20-та  годишнина  на ИМКА в Габрово  с гост  Калин Вельов.

23.09.2011г.

19:00 – 21:00                                                                          зала: „Възраждане”

20 години ИМКА Габрово

 

ИМКА – Габрово е част от Световното движение на ИМКА, което има повече от 160 годишна история и богати доброволчески традиции. Организацията е учредена в Англия през 1848 година от Джордж Уилямс и група младежи, негови приятели, които решават взаимно да се подкрепят и да обединят усилията си в преодоляване на свои проблеми и предизвикателства    свързани с живота им в големия град ( Лондон).   Днес ИМКА организации съществуват в целия свят и обединяват повече от 40 милиона души доброволци, които подкрепят различни обществени каузи и активно участват в реализирането на широка палитра от дейности и програми на местно, национално и регионално ниво.

Сдружение ИМКА-Габрово е учредено на 21 септември 1991 година в актовата зала на Националната априловска гимназия от група съмишленици, които се обединяват около идеята със съвместни усилия да   възродят традициите на младежките християнски дружества в България, съществували от 1898 до 1942 година чрез създаването и утвърждаването на нова организация в Габрово. Вдъхновени от идеите, ценностите и практиките на ИМКА организациите по света, доброволци и учредители мечтаят и работят за това да изградят една активна младежка организация, която разпознава потребностите на младите хора в Габрово и активно ги подпомага в изграждането им като личности, така че да реализират своя потенциал и да участват активно в развитието на местната общност.

През изминалите 20 години сдружение ИМКА-Габрово се утвърди като е една от най- активните младежки организации, която подкрепя развитието на младите хора и стимулира младежкото доброволчество и участие в Габровска област и в България. Организацията има значителен опит и практика в идентифициране на потребностите и ресурсите на младите хора в общността, осигуряването на подкрепа за подготовката и осъществяването на младежки проекти и инициативи, предоставяне на младежки информационни, консултантски и обучителни услуги, както и в осъществяване на програми за свободното време. От 2008 година ИМКА-Габрово предоставя и социални услуги за деца и младежи в общността.

 

МИСИЯ

Сдружение «ИМКА» Габрово подкрепя цялостното развитие на децата и младите хора, така, че да реализират пълния си потенциал. ИМКА-Габрово стимулира младежката активност, доброволчество и участие на местно, регионално и национално ниво.

Днес ИМКА-Габрово се разпознава от общността, като организация, която:

 • Предоставя набор от младежки услуги (информационни, консултантски и обучителни), в отговор на потребностите на младежите в Габрово и областта.
 • Предоставя социални услуги за деца и семейства, в качеството си на доставчик на социалната услуга Център за обществена подкрепа ( ЦОП) на територията на Община Габрово.
 • Инициира и реализира младежки програми за свободното време и проекти, стимулиращи   развитието на младите хора в Габрово и областта.
 • Насърчава младите хора за активно доброволчество и участие, чрез реализацията на младежки активности и проекти и чрез документиране на доброволния труд в Доброволческа книжка;
 • Организира „Годишна церемония за награждаване на активни доброволци и организации работещи с доброволци от Габровска област”;
 • Изследва, описва и популяризира добрите практики за активно участие на младите хора в процеса на местно развитие.
 • Развива капацитета на екипа и доброволците за реализиране на пълният им потенциал, и за да осигури качество и ефективност на предоставяните услуги;
 • Създава и развива широк кръг от патрньорства с различни заинтересовани страни – младежки групи и организации, общински и областни администрации, държавни структури, училища, родители, различни професионални общности, национални мрежи, международни организации и др.

Доброволци/ /услуги за доброволци и организации , работещи с доброволци

От създаването си през 1991 година ИМКА-Габрово осъществява дейността си основно с подкрепата на доброволци.

 

На база на своя опит през 1999 година ИМКА-Габрово поставя началото на Програма за работа с доброволци, като проучва и адаптира опита и успешните доброволчески практики в редица страни. Програмата има за цел да популяризира идеите на доброволчеството и да подкрепя развитието на ефективни системи за набиране и управление на доброволци в подкрепа на нестопанските организации и други обществени институции в Габровска област.

Приоритетни сфери на Доброволческата програма на ИМКА са:

 • Младежки дейности;
 • Гражданско образование;
 • Развитие на нестопанските организации;
 • Дейности за подкрепа на нуждаещите се;
 • Устойчиво развитие.

Програмата за работа с доброволци предлага следните дейности и услуги:

За организации и институции:

 • Подкрепа и консултации при подготовка на програми за работа с доброволци;
 • Обучение на координатори за доброволци;
 • Обучение на доброволци на съответните организации;
 • Възможност за участие на доброволци в проекти и инициативи на ИМКА – Габрово;
 • Партньорства, свързани с реализацията на проекти на други НПО.

 

За доброволците:

 • Базисни и надграждащи обучения за доброволци – обучения за лидерство, работа в екип, подготовка на проекти;
 • Посредничество за участие в международни доброволчески програми – като лидери на детски лагери в САЩ и Европа;
 • Доброволна работа – организация и логистика на събития, лагери, обмени, работа с деца и др. за реализиране на дейностите и програмите на ИМКА-Габрово;
 • Участие в доброволчески обмени в страната;

Центърът за работа с доброволци, домакинстван от ИМКА-Габрово, е официално открит през 2001 година, в чест на обявената от ООН – Международна година на доброволчеството.

Центърът за работа с доброволци на ИМКА-Габрово е част от мрежата от доброволчески центрове в България, която се координира от Националния алианс за работа с доброволци. / НАРД/

През 2001 година Сдружение ИМКА в Габрово е един от основните организатори на   Националната конференция: „Доброволчеството в България – традиции и възможности за развитие”.

През годините повечето от дейностите и инициативите, които Центърът за работа с доброволци на ИМКА-Габрово предложи на гражданите в областта, се превърнаха в традиция и добри практики, които бяха мултиплицирани в други градове и региони на страната.

 

Създаване на Регионален Център за Работа с Доброволци – 2007 г.

От месец май, 2007 година, Националния Алианс за работа с доброволци /НАРД/ инициира процес на развитие на мрежата от Центрове за работа с доброволци на НАРД чрез създаване на регионални и местни центрове. В резултат на тези усилия в страната бяха създадени пет Регионални центъра – в Пловдив, Габрово, Ловеч, Хасково и Сливен.

Регионалния център се домакинства от ИМКА – Габрово и подкрепя развитието на местни центрове за работа с доброволци. Наши партньори и домакини на местните центрове са Община Севлиево и Младежки център – Севлиево, Община Трявна и Център за социална рехабилитация и интеграция – гр.Трявна, Национална Априловска Гимназия, ПМГ”Акад. И.Гюзелев” и ПТГ”Д-р Н.Василиади” – гр.Габрово.

Регионалната мрежа от доброволчески центрове в габровска област си поставя за цел да популяризира доброволчеството като ценност, да информира гражданите за възможностите и потребностите от доброволно участие и не на последно място – да документира и оказва признание за извършения доброволен труд като ценен принос за развитието на местните общности.

Прочетете още...