Национална Инициатива „Дар за моето училище“ 2011г. „Бъди еко!“

От 14 до 24 ноември 2011г. Регионален център за работа с доброволци към Сдружение „Екомисия 21 век“ в рамките на ежегодната инициатива на НАРД – Пловдив „Дар за моето училище“ осъществи акция под надслов „Бъди еко!“. Тя се проведе в четири града в Ловешка област – Ловеч, Луковит, Тетевен и Троян и в нея взеха участие млади хора доброволци от тези населени места. Целта на инициативата бе да се привлече вниманието на обществеността към проблема с отпадъците, тяхното разделно събиране и рециклиране.
В град Ловеч инициативата бе осъществена благодарение на подкрепата на ръководствата на три ловешки училища – ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“, СОУ „Тодор Кирков“, ОУ „Васил Левски“ и клуб „Екология“ към ОДК. Младите ловешки доброволци говориха с връстниците си и изясниха вредата от използване на найлонови торбички и

ползите за околната среда от употреба на торбички, изработени от екоматериали. Доброволците проведоха викторина, посветена на рециклирането и повторната употреба, най-активните участници получиха за подарък екоторбички и други рекламни материали. По време на срещите бяха представени и интересни филми по темата и така младите хора направиха съпричастни за каузата на околната среда над 120 ученици от различни възрасти.
Акцията в град Троян се проведе от доброволците към местното читалище „Наука“, а в гр. Луковит от доброволците към СОУ“Алеко Константинов“. Доброволците на читалище „Съгласие“ в гр. Тетевен и децата от вторите класове на НУ“Хаджи Генчо“ освен разговор за вредите от найлоновите торбички и викторина, проведоха траш фешън ревю, подредиха изложба от апликации и предмети от найлонови торбички, а накрая четири класа от училището закачиха балони с послания за чиста планета.
Над 70 млади доброволци от четирите града участваха в подготовката и реализацията на кампанията, която се провежда ежегодно в края на ноември. Със своите действия те се надяват да привлекат още млади хора да бъдат активни и да участват в различни граждански и доброволчески инициативи.

Прочетете още...