2012 – Европейска година на активния живот на възрастните хора

2012 г. е обявена за Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията. Тя е шанс за нас да обърнем внимание на това как европейците живеят по-дълго и в по-добро здраве от когато и да било и да осъзнаем възможностите, които това предлага.
Воденето на активен живот може да даде и на утрешните възрастни хора възможност да:

останат на работа и да споделят своя опит;
продължат да участват активно в живота на обществото;
живеят възможно най-пълноценен живот във възможно най-добро здраве.
Активният живот също така е много важен за поддържането на солидарност между поколенията в обществата с бързо нарастващ брой на възрастните хора.
Целта на европейската година е да се повиши осведомеността по тези въпроси и да се потърсят най-добрите начини за тяхното решаване, и най-вече да се насърчат всички политици и заинтересовани лица да си поставят конкретни цели и да предприемат действия за тяхното изпълнение. 2012 г. не трябва да се изчерпва само с обсъждания, необходимо е да започне постигането на осезаеми резултати.

Прочетете още...