„Правосъдие близо до хората” в Пловдив

Двудневен тренинг по проект „Правосъдие близо до хората“ се провежда в Пловдив. Организатор е Центърът на Неправителствените организации в Разград. Целта е повишаване уменията за качествено и ефективно гражданско наблюдение на съда, както и подобряване партньорството между съда и гражданския сектор.

Тренингът ще се проведе на 23 и 24 февруари 2012 (четвъртък, петък) в град Пловдив, хотел „Лайпциг”. Обучението се организира с любезното съдействие на Окръжен съд – Пловдив в партньорство с Национален алианс за работа с доброволци.

В обучението ще участват представители на местни неправителствени организации, Апелативен съд – Пловдив, Окръжен съд в градовете Пловдив и Пазарджик, както и Районен съд в градовете Пловдив, Пазарджик, Карлово, Асеновград, Пещера и Велинград.
През първия ден сесиите ще бъдат общи за председателите на съдилища и координаторите на екипи. През втория ден е планирано работно посещение в Окръжен съд – Пловдив за запознаване с дейността на институцията, наблюдение процеса на случайно разпределение на съдени дела и обучение на координаторите на местните екипи. Магистратите от различните съдилища в пет града ще посетят Съдебната палата в Пловдив, за да обменят опит с колегите си от Апелативен, Окръжен и Районен съд.
Ще бъдат дискутирани темите:
• Представяне на участниците, създаване на работна обстановка
• Представяне на проект “Правосъдие близо до хората: втора фаза”.
• Концепция за гражданско наблюдение на съда – същност и методика на гражданското наблюдение, инструментариум – подбор на съдебни дела, карти за наблюдение, доклади (месечен доклад на наблюдателя, общ месечен доклад на координатора на екипа, аналитичен доклад, графично представяне на статистика), обект на наблюдение, отговорности на участниците в системата.
• Гражданското наблюдение през погледа на съдията.
• Добри практики на Центъра на НПО в гражданското наблюдение на съда, 2004-2011 година
• Предложение за сключване на споразумение за сътрудничество;
• Работно посещение в Окръжен съд – Пловдив и наблюдение на процеса на случайно разпределени на делата;
• Обучение на координаторите на местни екипи: запознаване с Инструкция за управление на проекта; обсъждане на четирите карти за наблюдение – инструкции за попълване и събиране на информация; работа с канцелариите – проучване и обработване на информацията и взаимодействие със съдебния персонал, четене на папките с делата;

Проектът „Правосъдие близо до хората: втора фаза” е продължение на осъществения през 2010-2011г. проект „Правосъдие близо до хората”, реализиран в Северна България. В резултат Центърът на НПО в Разград издаде Доклад за напредъка на съда в Северна България . Документът беше представен на Национална конференция в град София, проведена на 28.06.2011г. под егидата на Министъра на правосъдието, Маргарита Попова.
Настоящият проект има за цел да подобри отчетността, прозрачността и етиката в съдебната система в България чрез механизъм за гражданско наблюдение на съда на национално ниво.

В медиите: БНТ Пловдив – централна емисия новини, Дарик, БНТ, Фактор Пловдив, Plovdiv24, GustoNews, Новините, Нова Българска Телевизия, Централна емисия новини – НБТ,

Прочетете още...