Конкурс за Доброволческа инициатива 2012


Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци обявяват конкурс за най-добри доброволчески инициативи в България през 2012 година – Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията.

Кой може да участва?
В конкурса са поканени да участват всички, които през настоящата 2012 година реализират доброволческа инициатива, насочена към активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията в България без значение на място и време на реализация на инициативата, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците.

Критерии за оценка
Представените инициативи ще бъдат оценени по резултатите, значението за хората в общността; какви и колко хора са участвали; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансова ефективност.

Жури и награди
Най-добрите проекти ще бъдат излъчени от жури в състав Ива Рудникова, главен редактор Капитал Light; Иван Станчов, основател и председател на УС на Фондация Карин дом; Бойко Станкушев, член на УС на Българска Национална Телевизия и други.

Победителите ще бъдат отличени с почетна грамота и материална награда във формата на инвестиция в развитието на доброволците.

Как може да се включите?
Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и лица. Формулярът за представяне може да бъде изтеглен от тук. Номинации се приемат до 31 октомври 2012 на info@tulipfoundation.net.

Пълният списък на номинираните инициативи ще бъде представен в Интернет страниците на Национален алианс за работа с доброволци и Фондация Лале. Наградите ще бъдат връчени на публична церемония през декември 2012 година

Прочетете още...