Здравни беседи с младите хора в с.Труд

Здравни беседи на тема Превенция на наркотици и алкохол се проведоха на 13 и 26 март 2012г. с учениците от 6, 7и 8 клас на ОУ”Св.св.Кирил и Методий” , с.Труд.
Срещите се организираха от Глобална библиотека с.Труд и Местен център за работа с доброволци към НАРД в НЧ”Светлина 1929”.
Модератори на срещата бяха психолозите от Превантивно информационен център към Община Пловдив – Илиян Кузманов и Хари Кешишан. Те запознаха присъстващите млади хора с основни термини, непознати до този момент. Изключително въздействие оказаха филмите за: ”Екстази”,”Марихуана” и „Хероин”, които показаха страшната действителност – деградацията на личността. Учениците се информираха за особеностите, по които да разпознават наркоманите, под каква форма се предлагат различните видове наркотици, как да се предпазват от дилъри предлагащи подобен род упойващи вещества. Децата,активно се включваха в беседите между прожекциите на филмите.
На финала на срещата Александър Димитров /доброволец от НАРД Пловдив/ провокира присъстващите да я опишат с една дума. Децата я определиха като: интересна,интригуваща,полезна,информираща и тъжна. Раздадени бяха материали: брошури и листовки от ПИЦ, Пловдив.

Прочетете още...