Укрепване и повишаване на организационния капацитет

От 28 до 31 март в с. Войводиново, Пловдивско, се проведе обучението на втората група за стратегическо и организационно планиране по програма „УРОК – Укрепване и повишаване на организационния капацитет”. За обучител бе ангажиран Председателят на Национален алианс за работа с доброволци /НАРД /- Ренета Венева.

Програмата подкрепя 23 организации-членове на Мрежата в развитието на техния организационен капацитет. Освен самото обучение, което обхваща теми като стратегическо и организационно планиране, външни комуникации, застъпничество и работа в екип, участниците имаха и възможността да се запознаят с работата на доброволците от НАРД за предоставянето на социални услуги, както и да вземат участие в „панаир на организациите”, по време на който всяка организация представи своята работа. След първоначалното обучение всяка организация може да ползва подкрепа и консултации при развиването на своя стратегия или план в сфера, в която има потребност. Организациите ще могат да участват и в стажове, по време на които да посетят други организации и да обменят опит с тях.

Прочетете още...