Атрактивни „Елхи с професия“ украсиха Главната на Пловдив / Attractive “Christmas Trees by Profession” Decorated the Main Street of Plovdiv

See below for English

13 професионални гимназии от Пловдив се включиха в инициативата на Център за работа с доброволци към ПГЕЕ , част от мрежата на Национален алианс за работа с доброволци и Община Пловдив –  „Елха с професия”.

Целта на инициатива е да стимулира творческата активност на младежите и да представи и популяризира дейностите на професионалните гимназии в град Пловдив.

Всяка от професионалните гимназии украси по една елха с подръчни материали, с които работи в училище /платове, авто части, дървени и електронни елементи и т.н./, така че да представят чрез нея красотата и спецификата на изучаваните в гимназията професии. Елхите са разположени  на главната улица в град Пловдив /срещу Макдоналдс/, като част от празничната украса на града.

Украсяването на елхите от учениците и официалното презентиране на инициативата  се осъществи на 12.12.20102г. от 12,00ч.

Списък на учебните заведения, които се включиха в инициативата:

1. Професионална гимназия по битова техника
2. Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „ Христо      Ботев”
3. Професионална гимназия по кожени изделия и текстил „Доктор Иван Богоров”
4. Професионална гимназия по механотехника „ Професор Цветан Лазаров „
5. Професионална гимназия по облекло „Ана Май”
6. Професионална гимназия по транспорт „ Гоце Делчев”
7. Професионална гимназия по хранителни технологии и техника
8. Професионална гимназия „ Проф. д-р Асен Златаров”
9. Професионална гимназия по електротехника и електроника
10. Професионална гимназия по строителство,архитектура и геодезия

11. Професионална гимназия по строителни технологии „Пеньо Пенев”

12.Национална художествена гимназия „ Цанко Лавренов”
13. Национална гимназия за сценични и екранни изкуства

СНИМКИ

В медиите: Пловдив Уик, Дир.бгАспекти, Новият Глас, Дарик, Радио Пловдив, Радар, Пловдив Уик, Аспекти, Пловдивски канал, Източник, Фокус, Пловдив Медия, Малки обяви, Медиа Кафе, Пловдив 24

 

 

 

Translation by:  Plamen Tenchev

 

Thirteen professional high schools from Plovdiv took part in the initiative „Christmas Tree by Profession.“ The initiative was organized by the Center for Volunteer Action at VSEEE (Vocational School of Electrical Engineering and Еlectronics), which is part of the NAVA network, and the Plovdiv Municipality.

The aim of the initiative is to stimulate the creativity of youth and to present and promote the activities of professional high schools in Plovdiv.

Every professional high school decorated a Christmas tree only with available materials, which they use in school (boards, automobile parts, wooden and electrical materials, etc.).  In this way, they show through the tree the beauty and specificity of what they are learning in a professional high school. The trees are located on the main street of Plovdiv (in front of McDonalds) as a part of the Christmas decoration of the town.

The decoration of the trees by the students and the official presentation of the initiative took place on 12.12.2012 at 12:00.

List of the schools that participated:

 1. Professional High School for Household Appliances
 2. Professional High School for Interior Design and Woodworking “Hristo Botev”
 3. Professional High School for Leather and Textile “Dr. Ivan Bogorov”
 4. Professional High School for Mechanics “Prof. Tsvetan Lazarov”
 5. Professional High School for Clothes “Anna May”
 6. Professional High School for Transport “Gotse Delchev”
 7. Professional High School for Food Technology
 8. Professional High School “Prof. Asen Zlatarov”
 9. Vocational School of Electrical Engineering and Еlectronics
 10. Professional High School for Construction, Architecture, and Geodesy
 11. Professional High School for Construction Technology “Penyo Penev“
 12. National High School for Art „Tsanko Lavrenov“
 13. National High School for Performing and Screen Arts

Click the links above for pictures and media reports (in Bulgarian)

Прочетете още...