Страхотно – Дарявате повече, отколкото давате! Bonus Day – Your Donations Will Be Matched!

See below for English

Скъпи приятели,

Благодарим на всички, които подкрепиха нашия проект до този момент! Ние високо ценим вашите усилия. Макар и с няколко технически проблеми с обработката на дарения чрез сайта на Global Giving, много наши приятели не се отказаха в опитите си да подкрепят каузата ни и ние все още продължаваме да консултираме хора, които имат  желание да помогнат. Имаме амбицията да достигнем целта и да съберем 5000 $ от 40 уникални дарители до края на месеца. Радваме се, че каквато и да бъде събраната сума, ние ще осъществим проекта и ще помогнем на нашите приятели с умствени увреждания да имат контакт с външния свят и да се издържат, като работят.

Бихме искали да Ви уведомим, че GlobalGiving ще направи специален бонус ден на 24 април. Това означава, че за всяко дарение над  25 $, платформата ще добавя бонус в размер на 15%. Вашият принос този ден ще стане още по-голям!

Например, едно дарение на 25 $ ще се превърне в 28.75 $. Дарение на 50 $ ще стане 57,50 $ и т.н. Бонус ден започва в 00:01 ч. във Вашингтон (07:01 ч. в България) в сряда, 24 април. GlobalGiving е заделила  3 000 $ в съответни фондове за този ден. Те могат да бъдат изчерпани много бързо.  Ето защо това е важно дарителските вноски да дойдат колкото е възможно по-рано този ден. В допълнение, проектът, който получи  най-много уникални донори на този ден ще получи и допълнителни  1000 $.

Благодарим ви за щедрата подкрепа до сега и ви молим да споделите информация за нашия проект и бонус деня  с вашите приятели и колеги. Това може да доведе до реална промяна в живота на нашите приятели.

Посетете „Да помогнем на възрастните с умствени увреждания – дарението в 6 прости стъпки!“ за да разберете повече.

Екипът на Националния алианс за работа с доброволци

 

Dear Friends,

Thank you for your support of our project thus far!  We greatly appreciate all of your generous contributions.  Despite some technical problems with processing donations through the GlobalGiving site, many of our friends have not given up trying to support our cause, and we are still consulting people who wish to help.  We have the full intention of meeting our goal of $5000 from 40 unique donors by the end of the month.  Fortunately, no matter the final amount, we will still be able to use your generous donations to help our friends receive more contact with the outside world, as well as earn a sustainable livelihood.

We would like to let you know that GlobalGiving will have a Bonus Day on April 24th.  This means that they will match any online donation in the amount of $25 and above (up to $1000) at %15 of the total donation.  Your contribution that day will go a lot further.  For example, a donation of $25 will transform into $28.75.  A donation of $50 will become $57.50, etc.  Bonus Day begins at 12:01 a.m. EST (7:01 a.m. in Bulgaria) on Wednesday, April 24th.  GlobalGiving has set aside $3000 in matching funds, and when they’re gone, they’re gone.  That’s why it’s important for contributions to come in as early as possible that day in order to be matched.  In addition, the project that receives the most unique donors on that day will receive an additional $1000.

You have already been so generous.  We thank you for that and ask that you share information about our project and Bonus Day with your contacts.  It could make a real difference in the lives of our friends.

Please go to our project page on GlobalGiving to learn how your support can go even further!

Thank you for your giving hearts and for your support.

The Team of National Alliance for Volunteer Action

Прочетете още...