Активни и през лятото!

През лятото Национален алианс за работа с доброволци /НАРД/ партнира при осъществяването на четири проекта, които се реализират на територията на 10 града в страната.

Сезонът на обученията беше открит с  двудневна среща на млади хора от Бургас  и Каменово по проект „Европа – моето бъдеще, моят шанс за изява” на сдружение „Усмивка”, гр. Бургас, финансиран от НЦЕМПИ. Обучителния екип на НАРД посети град Айтос, където по интерактивен начин запозна младите хора с основните понятия свързани с доброволчеството, принципите на работа, правилата и отговорностите им, както  и с  ключовите умения за ефективно общуване.

Проект „Поглед към Карлово, Асеновград и Тополово – едно добро партньорство“ се реализира с подкрепата на Гл@бални библиотеки и има цел обучението на над 40 доброволеца, които да заснемат документални филми за трите населени места. НАРД е официален партньор, отговарящ за обучителната програма. До този момент доброволците преминаха 10 дневни обучителни програми по темите: Въведение в доброволчеството, Ефективно общуване, Лидерство и екип, Провеждане на интервю, Филм – сценарий и роли. Заредени с ентусиазъм от новите знания им предстои последното ключово обучение – Работа с камера и монтаж. Обучителния екип по проекта включва: Вера Кирилова и Райна Айвазова /НАРД/, Деляна Михнева /Дарик Радио/, Светлин Кърлев /режисьор/, Ангел Маринов /оператор и монтажист/.

Успоредно с проекта в пловдивска област, стартира и проект „Старозагорска е-слава“ , отново финансиран от Гл@бални библиотеки, обединяващ усилията на библиотеката към НЧ „Родина“, Стара Загора, НЧ „Искра“, Казанлък и още три по-малки населени места в Старозагорска област. В продължение на два дни общо 12 библиотечни работници ще бъдат обучени за работа с доброволци /“Доброволчески мениджмънт“/ и над 20 доброволеца ще преминат модул Въведение в доброволчеството. Обучител по проекта е Ренета Венева, председател на НАРД.

В края на месец август екипът на НАРД ще проведе и тридневно обучение на територията на град Русе, като част от стартиралия проект „Аз говоря открито -Русе“, финансиран от НЦЕМПИ и  изпълняван от Сдружение „Център Динамика“. В проекта са включени младежи доброволци от Русе, които с подкрепата на 4 доброволци от НАРД и обучител ще разработят интерактивни сесии за обучение на млади хора по темите: доброволчество и сексуално-репродуктивно здраве.

С приключването на лятото, НАРД стартира осъществяването на два нови проекта. Единият от които – „Дар за моето училище – лидери с идея за проямана“, финансиран от  Национална програма за младежта ще се реализира на територията на училища в Пловдив, Хасково, Асеновград, Кърдажали и Димитровград. В рамките  на 6 месеца проекта ще обхване и обучи в лидерски умения над 140 младежи.

Прочетете още...