НАРД е партньор в създаването на уникален Младежки център в Пловдив

Национален алианс за работа с доброволци е партньор на община Пловдив в уникален за града проект за създаване на Младежки център. Той ще се намира на Гребната база и ще представлява 3-етажна сграда с обща площ от 1500 кв.м. В центъра ще има библиотека, семинарни зали, зона за хранене, обслужващи помещения, съблекални, душове и всичко необходимо за престоя и обучението на младежите.

Младежкият център ще бъде фокусиран в пет направления: личностно израстване, социална насоченост, работа с младежи в риск,  младежки дейности и събития и работа с младежи от малцинствените групи.

В работата на центъра Национален алианс за работа с доброволци се ангажира с:

1. Организиране на неформален тип обучения със следната насоченост:

– здравна и социална култура;

– спорт и свободно време;

– развитие на социалните и интеграционни умения;

– провеждане на мотивационни курсове;

– презентационни умения;

– гражданско образование и компетенции;

– европейско гражданство и права;

– младежко лидерство и участие;

– управление на конфликти;

– доброволческа работа;

– проектно мислене /генериране на идея, оформление на проект, изпълнение на проекти/;

2. Въвеждане на специализирани интеграционни и реинтеграционни програми за работа с младежи от следните групи:

– отпаднали от образователната система и/или в процес на отпадане от образователната система;

– малцинствени групи, с особен фокус върху ромската етническа;

– младежи с девиантно поведение.

3. Организиране на клубове, основани на принципа „от млади хора – за млади хора“:

– „Учим сред природата“/екологично образование/;

– „Танцувай с мен“ – социализиране чрез танцовото изкуство;

– „Да творим заедно“ – художествен кръжок с благотворителни цели;

– „Аз и ти – заедно за другите“ – кампании за благотворителност;

– „Избирам здравето!“ – здравни кампании, насочени към превенцията на ХИВ/СПИН и срещу употребата и разпространението на наркотични и упойващи вещества, сексуално образование;

– „Наеми ме!“ – организиране на трудови борси и посредничество за намиране на работа, отворени форуми с участие на работодатели на територията на град Пловдив;

Очаква се строителството на Младежкия център да стартира през 2014-а година. Финансирането е на стойност 1 030 000 евро и се поема изцяло от програма „Деца и младежи в риск” на Европейското икономическо пространство /Норвежка програма/.

 

Прочетете още...