Проект „Дар за моето училище – млади лидери с идея за промяна“

Десетки ученици от Димитровград, Кърджали и Пловдив преминаха обучение за млади лидери, организирано от Национален алианс за работа с доброволци. Проектът „Дар за моето училище – млади лидери с идея за промяна“ , финансиран от Национална програма за младежта –  НЦЕМПИ, започна през септември и ще продължи 6 месеца. Освен обученията, в които младежите посочват проблемите в училищната среда и усвояват методи за откриване на решения, те ще трябва да осъществят кампании за реализиране на намерените решения. В края на проекта ще бъде организиран форум, на който най-добрите идеи и инициативи ще бъдат наградени.

На 26 и 27 октомври своите вдъхновени идеи за промяна на училищната среда развиха младежи от ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград и техни връстници от Общински детски комплекс в Кърджали.  Димитровградчани посочиха тежките раници и липсата на място за хранене и събиране в междучасията като основен проблем. Те ще подготвят специални предложения до училищното ръководство с конкретни стъпки за тяхното решаване. За младежите е належаща и промяната на начина, по който се избира Ученическия съвет в училището.

В Кърджали проблемни бяха агресията и етикетирането в училищна среда, както и хигиената. Младежите работиха и върху причините за трудната комуникация между учители и ученици и субективното, според самите тях, отношение при оценяването. Те дадоха решения като организиране на благотворителни базари за набиране на средства за закупуване на хигиенни материали, кампания за повишаване на хигиенната култура и навици в училище, както и панаир на хобитата, който да тушира агресивното и аудсайдерско поведение в клас.

Не по-малко „проблемни“, но и оригинални бяха участниците от Пловдив – ученици от ПГ по електротехника и електроника и ПГ по хранителна техника и технологии. „Електротехниците“ от няколко години имат училищен център за работа с доброволци, част от мрежата на НАРД, а ПГХТТ са активни в нашата еко-кампания „Лист по лист“ и дори спечелиха първо място по предаване на употребявана хартия в тазгодишното издание.

Младежите от ПГЕЕ определиха като основни проблемите на агресията, липсата на самосъзнание и дискриминацията в училище. Техните решения са свързани с кампании като „Седмица на медиацията в училище“ – срещу агресията, „Аз съм“ – насочена към дискриминационното поведение и „Ти си част от веригата“ – за приобщаване на учениците към общността в училище с цел опазването му.

За учениците от ПГХТТ проблемни бяха спазването на дисциплината, агресията и скучното преподаване. Те решиха да направят Седмица на самоуправлението „Ние говорим“ в края на всеки срок, „Кафе на тъмно“ – насочена към агресията и липсата на толерантност към различието, както и „Ден на свободното слово“, който да даде възможност на двете страни – учители и ученици, да изразят ясно позициите си и да намерят общ език.  

Подробности от обучението на участниците от първите две училища – от Асеновград и Хасково – можете да прочетете тук. Снимките на активните млади лидери от Димитровград и Кърджали – тук, а на пловдивските гимназии – тук.

 

Прочетете още...

6 коментара

 1. 30.12.2013

  […] за самия проект на НАРД – тук.     Още по […]

 2. 21.01.2014

  […] от ПГЕЕ и за посочените от тях проблеми в училище – тук.     Още по […]

 3. 21.01.2014

  […] от ПГЕЕ и за посочените от тях проблеми в училище – тук.     Още по […]

 4. 22.01.2014

  […] по темата тук и тук, а още снимки може да видите […]

 5. 30.01.2014

  […] Още по темата тук и тук. […]

 6. 31.01.2014

  […] Снимки от двете инициативи можете да видите тук, а как премина обучението и допълнителна информация за проекта – тук. […]