Експерти в действие: Мобилният екип на НАРД помага на своите центрове

Мобилният екип на Национален алианс за работа с доброволци вече работи на територията на цялата страна. Неговата цел е да предоставя експертна помощ на 40-те центъра, част от мрежата на НАРД. Екипът е уникален като дейност в България, а неговите 10 члена покриват широк кръг проблеми и сфери на работа.

За 40-те организации, част от мрежата на НАРД, са предвидени безплатни консултации в рамките на до 10 часа за всяка.  При желание и необходимост от последващо сътрудничество и експертна подкрепа, организациите трябва да предвидят финансово обезпечаване за помощ и експертна подкрепа от нашия мобилен екип.

Мобилният експертен екип е част от проекта на НАРД за развитие на мрежата от доброволчески центрове в цялата страна. Идеята е да осигури комфортна работна среда на организациите, членове на мрежата на НАРД и да повиши тяхната експертиза при осъществяване на дейността им.

Мобилният експертен екип на НАРД е отворен за комуникация и извън целевата мрежа, като допълнителна информация може да се получи от координатора Мария Шишкова: mshishkova@navabg.com.

 

 

 

 

Прочетете още...