Вече знаем отговора на въпроса: Ти /ли/ си доброволец?!

В края на месец ноември Национален алианс  за работа с доброволци проведе традиционната си национална Кампания – Дарете час, тази година тя протече под мотото „Ти /ли/ си доброволец?!”.

Екипите на Центровете за работа с доброволци, успяха  да привлекат в Кампанията  582 доброволци, които в продължение на една седмица проведоха 4 125 анкети, с които изследвахме нагласата към полагането на доброволен труд сред жителите на над 70 населени места.

Успоредно с анкетите бяха  проведените 15 фокус групи с общо 195 участника. Това превърна Кампанията в едно от най-мащабните изследвания за нагласите към доброволчеството, правено в България.  Доброволците успяха да достигнат до граждани с разнообразен социален, етнически и образователен статус – сред анкетираните имаше учители, пенсионери, кметове, програмисти, футболисти, студенти, полицаи, артисти, одитори, депутати, ученици, банкери, безработни, хотелиери, архитекти и много други.

Благодарим за активността на всички доброволци! Първи резултати, може да изтеглите от broshura Darete chas 2013 !

НАРД ще публикува обобщени резултати от проучването  и техния анализ в началото на месец февруари 2014г.!

Прочетете още...