„Доброволчеството – доброто в нас“ търси своето лого и идеи за ученически проекти

Инициативата „Доброволчеството – доброто в нас“ стартира два конкурса – за изработка на лого и за създаване на проекти от ученици на територията на столичния район „Лозенец“. В журито бе поканена да участва мрежовият координатор на НАРД Вера Кирилова, както и известни имена от гражданския, образователния и политическия сектор – Любомир Дреков – кмет на район Лозенец, София,  народните представители Доброслав Димитров и Ирена Соколова,  проф. Светослав Кокалов – ректор на Националната художествена академия,  Любен Панов – програмен директор на Български център за нестопанско право, Йоана Дочевска от Асоциация за развитие на българския спорт и Деян Славчев – Део. Срещата се осъществи в края на миналата седмица и бяха обсъдени кандидатурите за лого на инициативата. Награждаването ще се състои на 22 февруари 2014 година.

Целта и на двата конкурса бе да насърчи доброволческите практики сред младите хора в България като възможност за принос към обществото и тяхната среда, както и да бъде своеобразно училище за придобиване на практически знания, способности и умения.

Награждаването на победителите и в двата конкурса ще бъде на 22 февруари 2014 година. Най-добрите ще заминат за Брюксел и ще посетят Европейския парламент.

Прочетете още...