ИМКА-Габрово представя Целите на хилядолетието пред ученици

Сдружение ИМКА – Габрово ще представи осемте Цели на хилядолетието за развитие пред ученици от четири български училища, сред които две в Габрово – Национална Априловска гимназия и ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, по едно в Стара Загора – ПМГ „Гео Милев“ и в Пловдив – Професионална Гимназия по Хранителни технологии и техника. ИМКА покани тези училища да се присъединят към реализацията на проекта: „8 цели – ние действаме”, който сдружението реализира през миналата и тази година.

Националния Алианс за работа с доброволци е партньор по проекта в Пловдив. Инициативата има за цел да популяризира дейностите и постиженията, свързани с изпълнението на Целите на хилядолетието („Millennium Development Goals“). За България тези цели се изразяват в: Намаляване наполовина на крайната бедност и недохранването; Подобряване на основното и средното образование; Насърчаване равнопоставеността и овластяване на жените; Намаляване на детската смъртност; Подобряване на майчиното здраве; Ограничаване на разпространението на ХИВ /СПИН, сифилис и туберкулоза; Осигуряване на устойчива околна среда; Включване на България в системата на официалната помощ за развитие.

Проектът на ИМКА има за цел да насърчи активното включване на младите хора и на неправителствените организации в дейности и инициативи, в партньорство с различни заинтересовани страни за постигане на устойчиви резултати, свързани с постигане на целите на хилядолетието. В тази връзка предстои осъществяване на промоционална „Седмица на целите на хилядолетието“ в четирите посочени училища през месец март, по време на която доброволците на ИМКА ще работят с група от 22 до 25 ученика от 9 до 11 клас. Екип от  двама млади студенти – обучители, подкрепяни от представител на НАРД, ще осъществят 5-дневно обучение за групата ученици, което включва запознаване с постигнатото по изпълнението на целите на хилядолетието в България и в Бурунди, Африка, където гостува група български доброволци през есента на 2013 година.

В рамките на този проект ще бъде стимулирана работата на учениците да разработят една или няколко малки инициативи, посветени на целите на хилядолетието, които ще бъдат финансирани от „8 цели – ние действаме”. Тези инициативи трябва да се реализират в периода 15 април – 15  юни 2014 година. По-късно през годината най-активните ученици в програмата ще бъдат включени в работно посещение в София и срещи с различни неправителствени организации, които работят по теми, свързани с целите на хилядолетието. Един от тях може да участва в работно посещение в Румъния за споделяне на опита и резултатите от реализацията на проекта през септември 2014 година.

 

Прочетете още...