Проект на НАРД подкрепя млади хора в институции

Национален алианс за работа с доброволци започна дейностите по нов проект „Усвояване и прилагане на терапевтично-педагогически метод KASZPEM за подкрепа на млади хора в риск в България“. В рамките на проекта по методиката ще бъдат обучени общо 12 специалисти – от НАРД и социални работници в центрове за настаняване от семеен тип в Пловдив и областта. Методът KASZPEM е изключително успешен в Унгария и се ползва от над 400 институции в Унгария и Румъния. Той е насочен към деца над 12 години /най-добре се прилага във възрастта 16-24 години/, като е обърнат към чувствата на децата и им помага да преодолеят травмата от изоставянето в институция.

Продължителността на проекта е 24 месеца, а стойността на финансирането – малко над 46 хил. евро, предоставени от немската фондация „Реновабис“. В дейностите са заложени обучения на специалисти по метода, прилагането му в институциите от семеен тип от Пловдив и областта, както и застъпническа кампания за налагане на KASZPEM-методологията като единна в цялата страна. За тази цел ще бъдат организирани поредица от кръгли маси, в които ще се включат автора на метода, свързаните с грижата за деца държавни и общински институции, водещи университети в страната и други заинтересовани страни.

 

Прочетете още...

1 Response