Децата на Свищов помагат на връстниците си от Мизия да започнат новата учебна година

Оригинална благотворителна кампания под надлов „Да помогнем на учениците от гр. Мизия да започнат учебната година” стартират ученици от СОУ „Димитър Благоев” – гр. Свищов.
Идеята възниква след репортаж по една от националните телевизии за проблемите в училищата в гр. Мизия и липсата на средства за закупуването на учебници и ученически пособия на децата, чиито домове бяха засегнати или разрушени от наводнението. В групата във фейсбук учениците от Ученическия Съвет (УС) предложиха да съберат тетрадки и химикалки за децата от Мизия или да помолят книжарниците в града за дарения. След извънредна среща на УС и обсъждане на идеята те решават, че ако всеки човек остави по една тетрадка или химикал ще се съберат много повече материали, отколкото ако се обикаля за дарения. Председателят на съвета заедно с няколко деца обикалят всички книжарници и ги молят за съдействие, а те откликват с изключително желание.  Учениците изготвят флайери и правят кутии за дарения, които вече са сложени във всички книжарници и в два от големите магазини в града, които предлагат ученически пособия. Учениците от горен курс пък изготвят график за раздаване на флайери из града, а по-малките представители на УС предлагат да събират дарения като плетат гривни, които да дават като подарък на хората, направили дарение в размер по техен избор. Със събраните средства отново ще бъдат закупени необходими материали, които ще бъдат избрани, след като се види какво липсва в събраните в книжарниците дарения или от какво още има нужда.
В Ученическия съвет членуват по двама представителя от всеки клас от 5 до 12. Ръководи се от Председател, зам. председател и има протоколчик и касиер. Освен настоящите членовете на Съвета, в акцията се включиха и бивши дванадесетокласници, които все още са част от групата му във фейсбук и с радост откликват на инициативите и съдействат когато имат възможност.
На местно ниво учениците имат и подкрепата на кабелната телевизия, която ще информира жителите на града за кампанията чрез репортажи и постоянно излъчване на информация за местата за дарения.
Събраните средства ще бъдат занесени лично на учениците в СОУ „Цанко Церковски“ – гр. Мизия на 23-и септември, тъй като е учебен ден и представителите на УС ще могат да се срещнат с повече деца и да осъществят контакт с тях, което също е важен момент от оказване на подкрепа и показване на съпричастност към сполетялото ги бедствие.
В СОУ „Димитър Благоев” има изградена система с приоритети за получаване на помощи и разпределянето им между нуждаещите се. Организаторите на кампанията разчитат и на съдействието на директорката и колективът на училището за раздаването на събраните материали.

СОУ „Димитър Благоев” – гр. Свищов е едно от училищата, селектирани за участие в проекта на Национален алианс за работа с доброволци „Училището – зона за филантропия”, финансирано в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

 

Прочетете още...