Обучение за работа с деца на НАРД към Центрове за обществена подкрепа

Обучение, фокусирано върху работата с деца, проведе Национален алианс за работа с доброволци /НАРД/в Пловдив. Темата бе „Работа с деца с емоционални, поведенчески особености и разстройства /агресивно, дезадаптивно и опозиционно поведения/“, а обучителят – председателят на УС на НАРД Ренета Венева, която е психолог и монтесори терапевт. В обучението взеха участие 15 специалисти с различен профил – възпитатели, социални работници, психолози и терапевти от Центрове за обществена подкрепа в Южен Централен Район, както и от Центрове за настаняване от семеен тип.

В програмата бяха включени панели, свързани с характеристиките на децата с поведенчески и емоционални проблеми; подходи при различните деца и казуси; работа с родители; работа в екип и планиране на подкрепата към детето.

Обучението е свързана част и необходима предпоставка за последващо такова в посока възприемане и развитие на позитивен мултидисциплинарен подход за работата с деца, което ще се проведе в същия формат и участници през януари.

Снимки от обучението можете да видите тук.

 

Прочетете още...