Стартира проект „Дом без насилие”

В началото на месец септември 2015г Фондация Национален алианс за работа с доброволци стартира най-новия си проект „Дом без насилие”. Проектът беше класиран на първо място с общо 101 точки по  Мярка 2: „Организиране на кампании, повишаващи обществената чувствителност, със специален фокус върху ромите и други уязвими групи“, Програма БГ 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак“ на Министерство на вътрешните работи и  се финансира от Норвежки финансов механизъм 2009-2014.

Водеща организация по проект „Дом без насилие” е Фондация НАРД, а партньори са Община Пловдив, Сдружение „Нов път” – Хайредин, Фондация „Стефан Нойков” – София. Общата стойност на проекта е 45 320 Евро.

Основната цел на проекта е намаляване на случаите на домашно насилие в ромските общности в общините Пловдив, Стамболийски, Бяла Слатина, Враца, Кюстендил, Пирдоп, Сливен, Ямбол, Хасково и  Кричим чрез широкодостъпни атрактивни публични информационни кампании и инициативи . Проектът сиlogo_mvr поставя още за цел да и изработи и приложи специфичен мулти-комуникационен канал, за повишаване информираността и знанието  за домашното насилие в ромските общности; да повиши броя на жертвите на насилие у дома, потърсили правата си – подкрепа и закрила; активно и  устойчиво да въвлича граждани от ромската общност като доброволци в процеса на превенция на домашното насилие и да постигне ефективен и постоянен диалог  между заинтересованите  страни, работещи по проблемите на домашното насилие

Целева група на проекта са жени и деца-жертви на насилие от ромските квартали в Пловдив, Стамболийски, Кюстендил, Пирдоп, Сливен, Ямбол, Хасково, Бяла Слатина , Враца и  Кричим; разширените семейства на жертвите на домашно насилие, приятелите и познатите им, към съседите, работодателите от кварталите, семейните лекари и цялата местна общност, вкл. представители на услуги и институции.

Дейностите по проекта предвиждат: провеждане на форум-сесии /публични обсъждания/ в общините, включени в проекта под надслов ”Домашното насилие не е „домашен” проблем” с цел подобряване на междуинституционалното взаимодействие, качествената грижа и защита на пострадалите от домашно насилие на местно ниво; организиране на кампании ”От врата на врата”, реализирана от доброволци – роми в ромските квартали; информационни кампании ” Дом без насилие”; фотоконкурс в социалните мрежи – „Моят дом е без насилие”.

Прочетете още...