Пловдив с оценка 3.36 по гражданско участие

Индексът на гражданското участие в община Пловдив е 3.36.

Такава оценка поставиха 14 представители на граждански организации на фокус – група, организирана от Фондация Национален алианс за работа с доброволци /НАРД/, като част от мрежата на Форум Гражданско Участие /ФГУ/.

Оценяването се прави за първи път и показва какви са нормативната среда, проявленията и ефектът от гражданското участие на територията на община Пловдив. Измерването бе направено по специална методология, която ФГУ в партньорство с Българския център за нестопанско право разработи по-рано през годината. Според методологията, оценка между 3 и 4 означава състояние на развиващо се 02гражданско участие, т.е съществуват законодателство и местни нормативни уредби, регламентиращи формите на гражданско участие, както и отделни добри практики в областта, но все още ефектът от участието на гражданите не е видим и ползите не са ясно разбрани. Индексът на гражданското участие се прилага за първи път в България и измерва трите аспекта на този процес – средата, проявленията и ефекта от участието на гражданите в изработването на политики и във вземането на решения по обществено значими проблеми – на национално и на местно ниво.

Оценките за Пловдив:

  • Законодателна среда – 3,25
  • Институционална среда – 2,28
  • Инициативи на гражданско участие – 3,89

04Във фокус групата, проведена в Пловдив, взеха участие представители на: Фондация „Бауерзакс”, DCTV, Медия Кафе, Сдружение „Устойчиво общество”,гражданска инициатива „Аз обичам Пловдив”, БЧК Пловдив, Фондация „Open Arts”, Сдружение „БГ бъди активен”, Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите, Сдружение „Писалка и перо”, „Зелени Балкани”, НАРД и активни граждани.

Националното проучване, което постави оценка на гражданското участие в България, вече беше проведено от ФГУ с помощта на членове и партньори на мрежата през лятото на 2015г. Общата оценка за страната е 3,39. Всички оценки, както и пълните доклади за България, Пловдив и други градове, може да видите и изтеглите ТУК.

 

Индексът на гражданското участие се изработва в рамките на проекта „За да има участие”, който се финансира по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).

Дейностите се съфинансират от Фондация „Чарлз Стюарт Мот“ (http://www.mott.org/).

 

Прочетете още...