„Наградата за всички” стартира в Пловдив

06На 24 февруари 2016г. в Пловдив официално беше даден старт на проект „Наградата за всички” – 10 младежи от Център за настаняване от семеен тип „Майка Тереза”, стават част от вълнуващото приключение „Международна награда на херцога на Единбург”.

На срещата присъстваха  младежи от ЦНСТ „Майка Тереза” и Детска къща,  техните бъдещи лидери, които ще им помогнат да преминат през трансформиращата програма, настоящи участници в наградата, младежи доброволци от Национален алианс за работа с доброволци.

С мотивиращи и топли думи към младите хора се обърнаха г-жа Веселина Ботева – директор Дирекция 04„Социални дейности” в Община Пловдив и г-жа Недка Петрова, директор на КСУДС Пловдив.

Младежите от двете институции имаха възможност да се запознаят с програмата като символично преживят направления та в наградата , преминавайки през 4 тематични предизвикателства – за физическа активност, доброволчество, развиване на умения и приключенско пътуване.

05В края на срещата, с помощта на координиращата организация  за02 Пловдив – партньор по проекта – Национален алианс за работа с доброволци, участниците откриха своите лидери и реализираха първата от много си срещи с тях, които  ще им помогнат да открият  своите силни страни, да бъдат постоянни в действията си и да подобрят комуникацията си с различни хора.

01

Проектът „Наградата за всички” на Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“ си поставя предизвикателната, но много важна цел, да приложи международната програмата за личностно развитие на Наградата в 3 институционални дома в страната. За целта й партнират три организации на национално ниво – Фондация „Стъпка за България”, Фондация „Национален алианс за работа с доброволци” и Фондация „Подарете книга”.

 С помощта на програмата и опитни наставници, които вече преминаха  през специализирано обучение и подготовка, Наградата ще предостави възможност на 30 младежи да преминат през трансформираща програма, която ще изгради в тях следните ключови умения, които да им послужат в живота след напускане на институцията.

 Проектът е финансиран от Фондация ОУК и е с продължителност 1,5 година.

Прочетете още...