НАРД стартира нов проект за мултикултурен диалог

Фондация НАРД стартира нов проект, финансиран от фондация Ана Линд , с продължителност 7 месеца.

Основната цел на проекта „ Млади мултиплаери за интеркултурен диалог” е повишаване познаването,  толерантността  и разбирането между отделните културни общности в  различните населени места на територията на България, включително бежанци от Евроседиземноморието,  чрез разнообразни  интеркултурни дейности,  осъществявани от  младежки мултиплаери, които работят на на местно ниво. Целеви групи  са младите хора 18-30 години.

Проектът предвижда създаването на наръчник  за организиране на мрежови дейности за интеркултурен диалг на местно ниво,  както и провеждането на национално обучение  на младежки мултиплаери на интеркултурен диалог от цялата страна – членове на организациите в мрежата на НАРД.

След успешното приключване на обучението си те ще организират мащабна Национална инициатива за интеркултурен диалог „Толерантен ли си?“ в н ад 50 населени места в страната;

Водеща организация в проекта е Национален алианс за работа с доброволци, а партньори са: сдружение Надежда-Хасково, Сдружение „Център на НПО в Разград”,  АРАБИС София и националния кооридантор на мрежа Ана Линд България –  Сдружение Международни инициативи за сътрудничество, Разлог.

Прочетете още...