„Социална младежка зона” в Пловдив ще подкрепи 15 мащабни младежки идеи

Фондация НАРД стартира проект „Младежка социална зона”, част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019, който ще се реализира в периода януари 2018 – септември 2019.

Проектът цели да осигури на младите хора в Пловдив възможност да работят вдъхновено и да проектират и реализират своите собствени идеи в полза на местната общност, уязвими групи, хора от малцинства и други етноси чрез включване  в едногодишна програма с подкрепа от външни и вътрешни експерти на НАРД.

След процедура по апликация и селекция, проектът ще обхване 15 млади хора на възраст 14 – 35 години с различен социален и професионален статус, които ще се включат в социалната зона и ще имат възможност да разработват идеи за проекти, кампании и инициативи:

– промотиращи Пловдив като  столица на културата 2019

– предприемачески дейности, насочени към уязвими групи

– идеи, насочени директно към ромското население в Пловдив и ефективното им включване в културния живот на града

Младежите ще преминат през едногодишна програма „Starters”, осигуряваща им обучения и консултации по различни теми: изготвяне на бизнес план, активно гражданство, доброволчество и други форми на подкрепа на каузи, възможности  за развитие на творчески и артистичен потенциал, организиране и планиране на времето, целеполагане и др. Ще се запознаят със социалното предприемачество като модел на интеграция на млади хора от уязвими групи. За реализирането на идеите, ще бъде осигурено и минимално финансиране.

Прочетете още...