Търсим иновативните младежки идеи за Пловдив

Национален алианс за работа с доброволци търси най-добрите иновативни социални идеи за Пловдив.

Програма „Starters“ e по проект от програмата на „Пловдив – Европейска столица на културата 2019”. Тя е отворена за  млади хора на възраст от 18 до 35 години, без ограничения за социалния им и професионален статус. Могат да се включат и ученици, студенти, безработни младежи с интересни идеи в сферата на социалното предприемачество, работата с уязвими групи и етноси.

Срокът за кандидатстване за участие в Програма „Starters“ е до 30 март 2018 година. Желаещите да реализират свой проект за позитивна промяна в Пловдив трябва да попълнят кратък ФОРМУЛЯР за кандидастване.

Екипът от експерти ще подбере 15 младежи с най-иновативните идеи. В рамките на една година те ще преминат през едногодишна програма, осигуряваща им обучения и консултации по различни теми: изготвяне на бизнес план, активно гражданство, доброволчество и други форми на подкрепа на каузи, възможности  за развитие на творчески и артистичен потенциал, организиране и планиране на времето, целеполагане и др. Ще се запознаят със социалното предприемачество като модел на интеграция на млади хора от уязвими групи. За реализирането на идеите, ще бъде осигурено и минимално финансиране.

Инициативата е по проект „Младежка социална зона” –  част от програмата на „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“  и цели да осигури на младите хора в Пловдив възможност да проектират и реализират свои собствени идеи в полза на местната общност, уязвими групи, хора от различни етноси и малцинства. Обучителната програма ще даде възможност на одобрените и за частично финансиране при реализация на проектите им.

Повече информация за проекта и програмата, може да откриете на www.starters.bg

Прочетете още...