Екипът на НАРД на работно посещение в Германия за обмен на добри практики

Източник: Сдружение ФССБ

Делегация от представители на ФССБ – екип по проект „BG05M9OP001-4.001-0114 Трансфер на утвърдена практика – дуално обучение за социални професии от федерална провинция Баден-Вюртемберг“ и петима от преподавателите в Център за професионално обучение „Св. Методий“ осъществи поредно посещение за обмен на добри практики в гр. Равенсбург и околностите му в периода 06.-10.03.2018 г. Колегите се запознаха с редица социални услуги, които се предоставят от фондация „Либенау“, както и с учебната дейност, осъществявана от Института за социални професии – официални партньори на Федерацията по article-37-photo-4d0404565bпроекта.

Визитата бе наистина вълнуваща възможност да се запознаем отблизо с преподаването в сферата на социалните професии, където най-силно впечатление ни направи колко ориентиран към практиката и преживяванията на обучаемите е подходът по дуалната система и по колко интерактивен начин теоретичното преподаване се свързва с практиката на всеки един ученик.

Проектът е част от усилията на Федерацията да повдигне темата за важността на професионалното обучение по дуалната система в сферата на социалните професии – ключ към постигането на качество на живота и удовлетвореност както у служителите, така и у потребителите на социални услуги в България.

Прочетете още...