Фондация НАРД започва реализирането на нов проект „Модел С.О.В.А“, финансиран от International Women’s Club – Sofia

Национален алианс за работа с доброволци спечели подкрепа от International Women’s Club – Sofia за реализирането на нов проект, разработен от експертите на НАРД, който ще адресира проблема с отпадане на деца от малцинствени групи от училище.

Освен недобрите предпоставки за образование в средата, проблем е и непризнаването на образованието като ценност в семейството и липсата на достатъчна подкрепа от страна на родителите в образователния процес.

Проектът е насочен към родители на деца от етнически малцинства, които ще бъдат подкрепяни и мобилизирани да оказват необходимата подкрепа на децата си в образователния процес, като признават важността на образованието като ценност .

Основният инструмент за проекта е моделът С.О.В.А. :

С – сътрудничество

О – образование

В – включване

А – активност

Проектът цели да спомогне за по-добра системна родителска грижа и прилагане на положителни родителски модели в семейства от малцинствата; намаляване на отпадането от училище; създаване на по-добри перспективи за бъдещето на децата, растящи в гето; стимулиране на гражданското участие в общността и др.

Дейностите по проекта ще се реализират в периода Август – Декември и ще обхванат родители на повече от 150 деца от етнически малцинства. Първоначалният подбор на родители ще се осъществи с помощта на две избрани сегрегирани училища в Пловдив.

 

 

 

Прочетете още...