Стартират обучения за работа по терапевтично-педагогически метод KASZPEM

Фондация НАРД стартира застъпническа кампания  за навлизане на KASZPEM-методологията като единна в цялата страна което е заключителна част на 5-ет годишният  проект „Усвояване и прилагане на терапевтично-педагогически метод KASZPEM за подкрепа на млади хора в риск в България“. Методът KASZPEM е изключително успешен в Унгария и се ползва от над 400 институции в Унгария и Румъния. Той е насочен към деца над 12 години /най-добре се прилага във възрастта 16-24 години/, като е обърнат към чувствата на децата и им помага да преодолеят травмата от изоставянето в институция. Това е специфична методика с педагогическа насоченост и терапевтични възможности. Тя подпомага децата и младежите, нуждаещи се от помощ, използвайки собствената им сензитивност и уменията им за справяне.

Подходът Казпем е съвременен педагогически, психологически, психосоциален и социален подход към деца и младежи, живеещи под закрила. Най- силната страна на методиката е, че създава общност, в която всички участващи взаимодействат в приемане, доверие, подкрепа и екипност.

Кампаниятна се изразява в представяне на презентации, уъркшопове и обучения като до момента са Проведени презентации пред неправителствени организации в гр. Враца и гр. Русе на ежегодна работна среща на Национална Мрежа за Децата, в гр. Раковски пред ръководители и социални работници от местните ЦОП, ЦНСТ и ДАЗД.  Продължава организирането из цялата страна.

Целта на Национален Алианс за Работа с Доброволци Пловдив, като оторизиран обучителен представител е методика Казпем да стигне до колкото е възможно повече специалисти, работещи с младежи в неравностойно положение, под държавна закрила и отклонения в поведението, за да бъде припозната като добър и работещ механизъм за подкрепа на специалистите и младежите, и в България. Методиката е подходяща за социални работници и специалисти, работещи в домове за деца,Центрове за обществена подкрепа, Центрове за настаняване от семеен тип и други.

За тази цел НАРД Пловдив предлага обучения за специалисти, които са водени от единствените в България квалифицирани обучители по методиката КАЗПЕМ и са с времетраене 200 часа.

Цената, мястото и разположеност в годината са по индивидуална уговорка. Организациите и институции, които проявяват интерес, могат да го заявят на office@navabg.com

 

 

Прочетете още...