Защо доброволчеството е възможност за учене и реализация

За значимостта на доброволчеството като инструмент за учене и реализация, за изграждането на доброволчеството като ценност  и популяризирането на ползите от него в обществото, разговаряха десетки организации и институции на  5 юли 2018 г. в, Дом на Европа, София.

Конференцията на тема „Възможности и предизвикателства пред валидирането на уменията, натрупани чрез доброволчество” беше организирана от Фондация Национален алианс за работа с доброволци, част от финалните дейности по проект „Валидиране на доброволчеството – инвестиция в собственото професионално бъдеще“, финансиран от програма Еразъм+. Срещата беше модерирана от Любомира Велчева, изпълнителен директор на „Международна награда на херцога на Единбург”.

Събитието откри  г-н Огнян Златев, Ръководител на Представителството на ЕК към РБългария, който сподели За съжаление от доста години не виждаме прогрес в развитието на публичните DSC02451представи за това какво е доброволчество и неговото значение. За съжаление, по данни на Евростат, публичното възприятието на доброволчеството, особено сред младите хора в България е на изключително ниско равнище – едва 10 % от тях, което не е повод за радост. За това е важно да има инициативи като днешната – да повишим информираността какво е доброволчеството и защо е важно. Европейските институции насърчават доброволчеството, за това сме от една и съща страна на барикадата, от Европейската комисия имате пълна подкрепа – да повдигнем имиджа и престижа на доброволчеството”.

В първата част на срещата Вероника Димитрова, катедра Социология, СУ „Климент Охридски”, запозна аудиторията с темата „Кои са търсените умения у работодателите при наемане на млади хора на работа” . Презентацията представя направеното изследване за основните сектори в страната и карта на търсените умения, така както те са представени в европейските документи и обявите за работа в страната. DSC02467Част от изводите: меките умения са много търсени за по-квалифицирани длъжности – мениджъри и управители; работодателите не оценяват социалните умения по документи – разчита се основно на интервю и ситуационни моменти; работодателите държат повече на меките умения, отколкото на опита на кандидата; документ, който доказва усвоени умения DSCN0062би дал предимство при кандидастване.

В дискусията се включи и  Стефания Дунчева, HR директор TELUS International Europe , представяйки предизвикателствата пред младежите при кандидастване за работа .  „Предимство е когато канидадстващите идват с доброволчески опит, защото освен че има развити меки умения – коминукационни,  работа под напрежение, решаване на конфликти ситуации и др., те имат вътрешна мотивация и целеустременост, които ние търсим.Практиката показва, че този тип хора много бързо намират своя кариерен път нагоре.”

Доброволецът Катерина Чобанова, разказа за своя дългогодишен опит в полагането на доброволен труд и както това й е помогнало за професионалната ориентация и при кандидатстването за работа. „Поканиха ме, макар че не съм завършила още, защото бяха много впечатлени от моето отношение към децата, подхода ми, различните дейности, които организирах с тях, а това далеч не го бях научила в университета, а благодарение на работата ми като доброволец”.

Пресечната точка между бизнеса, уменията и доброволците, представи Вера Михайлова, мрежови DSC02518координатор в НАРД. Това е най-новата дигитална платформа за валидиране на умения ValidVol, която е насочена към доброволците и е разработена съвместно от български и европейски организации. Платформата е създадена от реалната нужда на доброволци от цялата страна и техните и координаторите от една страна да извървят стъпката по осъзнаване, осмисляне и структуриране на наученото от доброволческата работа и от друга да успеят да го презентират адекватно пред бъдещите си работодатели.

Във втората част се проведе панелна дискусия, която кръстоса гледните точки на различни заинтересовани страни, участие взеха:  Петър Младенов, директор Дирекция „Младежки политики” в Министерство на младежта и спорта,  Ираван Хира – Генерален директор на “HP Bulgaria”, Анелия Димова – Ръководител „Човешки ресурси Югоизточна Европа“ в Аурубис,  Ренета Венева – Председател на УС на НАРД .Заедно с всички участници те обсъдиха ролята на доброволчеството в усвояването на социални и професионални умения, признаването им от работодатели и как неформалното учене спомага за личностната и професионална реализация на младите хора в България.

Гледната точка на бизнеса беше споделена от Анелия Димова – Ръководител „Човешки ресурси DSC02541Югоизточна Европа“ в АурубисНе са много младежите, които показват доброволчески опит, но ако го имат се ползват с приоритет при кандидастване за работа и преминаването на следващ етап и определено по-бързо напредват в работата. Приветствам платформата ValidVol, защото е проста и лесна за участие”.

Бъдещето е на хора, които излизат от рамката на стандартното, поемат доброволчески предизвикателства. Ситуацията е много динамична, за да живеем в тази реалност и да сме успешни в бизнеса е много важно хората да могат бързо да излизат от рамката. Ако до преди години доброволчеството беше полезна част, за да има успешна кариера един човек, в момента –  в тази бърза и динамична среда, имаме нужда от огромен набор от качества, които могат да се развиват през доброволчество. Имаме нужда и от платформи, които да валидират, защото това е от полза за бизнеса и това той да се ориентира по-бързо”, сподели Ираван Хира – Генерален директор на “HP Bulgaria”.

Според Петър Младенов от ММС  „Хубаво е да припознаем доброволчеството не само като инструмент, а и като ценност. Доброволчестото трябва да бъде част не само от политиката на държавата, но и от политиката на бизнеса и НПО сектора. За ММС доброволчеството е много голяма част от политиката, която извършва и за първи път „младеж” е водеща държавна политика.

Предизвикателствата пред нас – говорим си за популяризиране на доброволчеството също толкова колкото и преди 20 години; нерешени ангажименти и партньорства с университетите, които все още DSCN0050не предлагат практика през доброволчество; оцеляването на организациите, работещи с доброволци, защото има все по-малко общностна подкрепа, програми, които могат да им помогнат сподели г-жа Венева, председател на УС на НАРД.

В последната част на срещата, разделени в малки фокус групи – на НПО и училища, бизнес и младежи-доброволци, бяха дискутирани следващите стъпки в посока усъвършенстване на инструментите за валидиране и популяризиране на доброволчеството.

Проект „Валидиране на доброволчеството – инвестиция в собственото професионално бъдеще“ на фондация Национален алианс за работа с доброволци, който се реализира в партньорство с EDOS Foundation / Холандия /, Consejo de la Juventud de Espana / Испания /,  Asociatia Pro Vobis – Centrul National de Resurse pentru Voluntariat /Румъния/, CESIE /Италия/, Industry Watch Group LLC /България/, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ /България/, Българската асоциация за управление на хора /България/, финансиран по програма Еразъм +, КД2.

DSCN0170 DSCN0141 DSCN0140 DSCN0139

Прочетете още...