Стартира проект „Социално предприятие Шивашка работилница за хора с увреждания”

През месец април Фондация Национален алианс за работа с доброволци стартира в Пловдив IULh2YOAOпроект „Социално предприятие шивашка работилница за хора с увреждания” , финсиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Официален партньор на проекта е Община Пловдив.

57395804_332277497430228_6546694756666179584_nПроектът цели да подготви психо-социално и професионално хора с умствени и физически затруднения , настанени в институции в град Пловдив, като предложи работа, обучение и подкрепа за социално включване. Проектът се реализира в партньорство с КСУ „Св. Георги” и прилежащия към него Център за Професионално Обучение, като разшири дейността на съществуващото социално шивашко предприятие на НАРД чрез включване на посочените групи. В рамките на дейностите ще бъде предоставена възможност за директна заетост и/или професионално обучение на 21 хора от целевата група.

Общата стойност на финансирането на проекта е по приоритетна ос Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, 57393035_661261704323541_6103819800939593728_n процедура Развитие на социалното предприемачествое и е на стойност до 200 500.30 лв.
57390187_574797439699712_3360637980124381184_n 57456994_615999082207815_5986283481104121856_n 57160939_426808231418691_2601107515299069952_n

Прочетете още...