Доброволчеството е учене, диалог и социално включване!

Конкурс Доброволческа инициатива 2021

Фондация Лале и Националният алианс за работа с доброволци (НАРД) обявяват традиционния конкурс за най-ефективни и интересни доброволчески инициативи в България .

Организираме този конкурс повече от 10 години, защото знаем, че доброволците променят живота. Те заслужават подкрепа и признание. За участие са поканени граждански и бизнес организации, читалища, училища, доставчици на социални услуги, културни организации, спортни клубове и доброволчески групи, които през годината са организирали доброволчески дейности, без разлика на целта, място и време на реализация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците.

Представените инициативи ще бъдат оценени по резултатите, значението за хората в общността; броя и характеристиките на участниците; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансовата ефективност. Най-добрите инициативи ще бъдат отличени със сертификат и материална награда във формата на инвестиция в развитието на доброволците и организацията.

Организации и отделни хора могат да номинират инициативи, които познават, като изпратят попълнен формуляр за представяне до 15 ноември 2021 на mgeorgieva@tulipfoundation.net.

Пълният списък на инициативите ще бъде представен на Интернет страниците на Националния алианс за работа с доброволци и Фондация Лале в края на ноември 2021.

Наградите ще бъдат обявени на публична церемония за отбелязване Международния ден на доброволците в първите дни на декември 2021 година.

Хората, които дават времето и усилията си за другите, заслужават признание!

еска инициатива 2021

Фондация Лале и Националният алианс за работа с доброволци (НАРД) обявяват традиционния конкурс за най-ефективни и интересни доброволчески инициативи в България .

Организираме този конкурс повече от 10 години, защото знаем, че доброволците променят живота. Те заслужават подкрепа и признание. За участие са поканени граждански и бизнес организации, читалища, училища, доставчици на социални услуги, културни организации, спортни клубове и доброволчески групи, които през годината са организирали доброволчески дейности, без разлика на целта, място и време на реализация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците.

Представените инициативи ще бъдат оценени по резултатите, значението за хората в общността; броя и характеристиките на участниците; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансовата ефективност. Най-добрите инициативи ще бъдат отличени със сертификат и материална награда във формата на инвестиция в развитието на доброволците и организацията.

Организации и отделни хора могат да номинират инициативи, които познават, като изпратят попълнен фдо 15 ноември 2021 на mgeorgieva@tulipfoundation.net.

Пълният списък на инициативите ще бъде представен на Интернет страниците на Националния алианс за работа с доброволци и Фондация Лале в края на ноември 2021.

Наградите ще бъдат обявени на публична церемония за отбелязване Международния ден на доброволците в първите дни на декември 2021 година.

Хората, които дават времето и усилията си за другите, заслужават признание!

Прочетете още...