Доброволчеството е учене, диалог и социално включване – Доброволческа инициатива 2022

 

Доброволческа инициатива 2022

Фондация Лале и Националният Алианс за Работа с Доброволци обявяват традиционния конкурс за най-ефективни и интересни доброволчески инициативи в България. Организираме  конкурса вече 12 години – от  Европейската година на доброволчеството 2011 до сега. Знаем, че доброволците променят света и живота на хората. Знаем, че доброволците реагират първи при трудности и кризи, като предлагат най-навременните и адекватни форми на подкрепа и решения.

През тази година повече от всякога имаше поводи за доброволчески акции – последици от пандемията, война, наводнения… Хиляди доброволци от всички възрасти организираха и се включиха в стотици инициативи в цялата страна. Всички те заслужават подкрепа и признание.

Очакваме номинации на инициативи на граждански и бизнес организации, читалища, училища, доставчици на социални услуги, културни организации, спортни клубове и доброволчески групи, които през  годината са организирали дейности на доброволци, без разлика на целта, място и време на реализация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците.

Представените инициативи ще бъдат оценени по резултатите, значението за хората в общността; броя и характеристиките на участниците; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансовата ефективност. Най-добрите инициативи ще бъдат отличени със сертификат и материална награда във формата на инвестиция в развитието на доброволците и организацията. Организации и лица могат да номинират инициативи, които  познават,  като изпратят попълнен формуляр за представяне на info@tulipfoundation.net до 21 ноември 2022.

Пълният списък на инициативите ще бъде представен на Интернет страниците на Националния алианс за работа с доброволци и Фондация Лале в края на ноември.

Наградите ще бъдат обявени на публична церемония за отбелязване Международния ден на доброволците в началото на декември 2022 година.

Хората, които дават времето и усилията си за другите, заслужават признание!

Прочетете още...