Ученици от Пловдив и Хасково с активно участие в среща- разговор със съветника по комуникации на Норвежкия Хелзински комитет

Фондация „ЕкоОбщност“ в партньорство с Националния алианс за работа с доброволци проведоха среща-разговор на тема: „Участие на младите хора в  екологичното развитие на общностите и в определянето на политики като доброволци.“

Събитието се проведе на 28 ноември от 14,30 часа в залата на Националния алианс за работа с доброволци, която се намира в гр. Пловдив, ул.”Димитър Цончев” № 11, ет.3, ляво крило (бивш дом „Рада Киркович“).

В срещата ще участват Лассе Томасен – съветник по комуникациите на Норвежкия Хелзинкски комитет, Люба Колчева – директор на Фондация „ЕкоОбщност“ и ученици от средните училища от гр. Пловдив и гр. Хасково.

Лассе Томасен е учител по образование и един от учредителите на неправителствена организация, която се занимава с проблемите на младите хора и възможностите за доброволчество. А в свободното си време дава и уроци по китара.

„…За мен е ясно, че именно върху младото поколение лежи голямата отговорност да реагира на световните въпроси, като например последиците от климатичните промени, правата на човека, расизма, равенство между половете и др.“ – казва той.

Лассе Томасен и Любомира Колчева споделиха своя опит и идеи как младите хора могат да присъстват по-активно в обществения живот, да участват във взимането на решения и да дават своя принос в екологичното развитие на общностите, в които живеят.

Силно впечатление на младежите направи споделеното от експерта за начините, по които учениците да предлагат решения на проблемите на всички нива – на местно и училищно ниво, а защо не и с переспективи и за национално.

Събитието се организира по проект „Да върнем гражданското си пространство! – от местно към европейско ниво“, който се изпълнява с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм чрез Фонда за регионално сътрудничество).

Прочетете още...