Предлагаме/We Offer

Регионален ресурсен център за социални услуги/Regional Resource Center for Social Services

See below for English РРЦСУ е модел за подкрепа на местни общински центрове за социални услуги за деца и семейства за развитие на екипи от специалисти, за развиване на методология на социални услуги, изготвяне...

Мобилен екип от специалисти

Мобилен екип от специалисти в областта на детското развитие – работи пряко с нуждаещите си в тяхната най-близка социална среда. Към кого е насочена? • Общини на територията на страната, развиващи социални услуги •...

Работа по услуга „Реинтеграция” /Reintegration Services

See below for English • Същност на реинтеграцията, етапи и процеси • оценяване, оценяване на дете, оценяване на семейство • Етапи на реинтеграция • Работа в различните етапи в процеса на реинтеграция • Организиране...

Развиване на услуга „Осиновяване”/Development of Adoption Services

See below for English • Общи признаци и различия между осиновяването и приемната грижа • Проблеми на осиновителните семейства • Консултиране на осиновители и на осиновени деца • Оценяване на кандидатите за осиновители, развитие...

Интегриране на ученици с асоциално поведение в сферата на образованието/Integrating Students with Antisocial Behavior

See below for English • Алтернативи за развитие просоциалното поведение на децата • Развитие на умения за взаимопомощ и приемане на различията • Развиване на способностите на децата за работа в група, свързана със...

Екип и екипно развитие / Team Development

See below for English • Обучение за развиване на умения за решаване на конфликти • Обучение за сплотяване на екип • Обучение за кооперативно решаване на проблем • Тийм билдинг • Обучение за определяне...