Приключили

Проект „Бъдеще за вас!“

Проектът „Бъдеще за вас!“ допълва усилия на Национален Алианс за работа с доброволци, Дружество за подпомагане на български домове за деца и Фондация „Голям брат, голяма сестра“, които към досегашната си дейност добавиха нов...

Проект „БЕЗОПАСНИ ОБЩНОСТИ“ / Safe Societies Project

See below for English ПРОЕКТ „БЕЗОПАСНИ ОБЩНОСТИ” – представя международните стандарти и процедури за закрила на детето, в отговор на необходимостта от въвеждането на вътрешноорганизационна политика за закрила на детето в работата на институции...

Проект : Ученическите Центрове за доброволци-възможност за неформално образование и възраждане на доброволческите традиции в училище / Student Volunteer Centers Project – An opportunity for informal education and establishing volunteer traditions in school

See below for English КАКВО? Проектът предвижда изграждането на 6  Центрове за доброволци в шест  пилотни училища в градовете Пловдив, Габрово, Варна и Хасково. Всеки от 6-те пилотни Ученически Доброволчески Центрове предвижда обучения на...

Център за социална и професионална подготовка / Center for Social and Professional Training

See below for English Началото: На 01.03.2010г. Национален Алианс за работа с доброволци – Пловдив и Сдружение „Бъдеще за вас” – гр. Брацигово стартира изпълнение на Проект „Социално предприятие „Център за социална и професионална...

„Доброволчеството-възможност за учене и активност през целия живот – 2011-2012”

Националният алианс за работа с доброволци стартира проекта„Доброволчеството-възможност за учене и активност през целия живот – 2011-2012”, финасиран от фондация „Чарлз Стюарт Мот“. Период на изпълнение: януари 2011г –  декември 2012г. Основна цел на...

Проект „Младежки информационно – консултантски център“/МИКЦ/

В Националния алианс за работа с доброволци   функционира Младежки информационно –консултантски център/МИКЦ/.  Целите на проекта са: ü  Да  предоставя обучения и актуална информация за разнообразни дейности и инициативи, в които младите хора да вземат...