Tagged: семейства

Социално-психологически услуги в общността / Psychosocial Services in the Community

See below for English • консултиране и подкрепа на деца в институции от затворен тип • консултиране и подкрепа на деца от масови училища • консултиране и подкрепа на деца с дефицити в общуването...