Отбелязахме 29 април – Европейският ден на солидарност между поколенията / We Recognized April 29th – European Day of Solidarity between Generations

See below for English

Европейски ден на солидарността между поколенията се отбелязва вече 5 години във всички страни членки на Европейския съюз. Целта му е да насочи общественото внимание към нуждите на възрастните, както и да акцентира върху търсенето на решения от млади и стари заедно, за по-добра среда за живот.

Доброволците на НАРД в Пловдив отбелязаха 29 април като посетиха Дом за стари хора  „Св.Василий Велики“. Там, заедно –  млади и възрастни, се насладиха на концерт, подготвен от малчугани, танцуваха кръшни български хора, боядисваха великденски яйца и обмениха много идеи за отбелязването на наближаващите празници.

С всяка среща в Дома за стари хора доброволците се убеждават, че дистанцията между млади и стари не е толкова голяма, колкото изглежда.

Информация за изминалата кампания по повод Ден на земята в Дом за стари хора, може да намерите тук.

 

The European Day of Solidarity between Generations has been recognized for the past five years by each EU member country.  The goal of this day is to direct society’s attention to the needs of the elderly, as well as to accent cooperative decision-making between both the young and old for a better living environment.

The volunteers from NAVA in Plovdiv recognized the day by visiting St. Vasily Veliki – Home for the Elderly.  There, together, both young and old enjoyed a concert prepared by kids, danced traditional Bulgarian horos (dances), painted Easter eggs, and exchanged ideas for celebrating upcoming holidays.

With each meeting with elderly at the home, the volunteers become more and more convinced that the distance between young and old isn’t as big as it looks.

Information about a previous campaign in recognition of Earth Day at the home can be found here.

Прочетете още...