Успяхме! Заедно преминахме изпитанието! / We Did It!

See below for English.

19 часа и 23 минути преди крайния срок  успяхме да съберем 5000 $ от 74 уникални дарителя за нашия проект за създаване на Ателие за трудова терапия за хора с умствени увреждания в Пловдив!

Благодарим  от сърце на всички, които подкрепиха каузата ни с дарения!

Благодарим на всички, които разпространиха идеята ни – над 300 човека активно споделяха новини за каузата ни през целия период!

Заедно успяхме да преминем  това изпитание и да осигурим дейностите в Ателието по трудова терапия в ДВХУИ „Св.Врач” в продължение на 18 месеца, както и си спечелихме правото да бъдем част от платформата GlobalGiving и да промотираме каузите си на световно ниво.

Екипът на Национален алианс за работа с доброволци е вдъхновен  от съвместния ни успех.  Радваме се, че имаме вашата подкрепа и шанса да творим прекрасни неща заедно! Ние вярваме, че всеки може да намери своето ценно място и принос , когато творим Добро заедно!

Благодарим ви и очаквайте първите новини от стартиращите през месец  май дейности в създаденото от вас Ателие за трудова терапия!

Повече инфо за изминалата кампания тук.

 

Nineteen hours and 23 minutes before the deadline, we successfully collected $5000 from 74 unique donors for our project to create an occupational therapy workshop for men with intellectual disabilities in Plovdiv!

From the bottom of our heart, we thank everyone who donated to our cause!

We also thank everyone who spread our idea among their networks – over 300 people actively shared our cause throughout the entire 30-day period!

Together we succeeded in surpassing this challenge to ensure an initial 18-month funding of the workshop at St. Vrach – Home for Adults with Intellectual Disabilities.  We also succeeded in obtaining the right to become a permanent member of GlobalGiving, where we will be able to promote our causes worldwide.

We, the team members of National Alliance for Volunteer Action, are inspired by our cooperative success.  We are glad that we have your support, as well as the chance to bring wonderful things to life together.  We believe that each person is endowed with the ability to contribute in creating good!

Once again, we thank you!  Please follow our progress when the activities – in the workshop you created – begin in May.  You can follow these updates on both our GlobalGiving project page and on this site.

Click here for more information about this campaign.

Прочетете още...

1 Response