Новини

Въвеждащо обучение на екип

Приключи въвеждащото обучение на екипите на Центровете за обществена подкрепа в общините Хисар, Кричим и Съединение. Обучението е част от проект:  “Предоставяне на социални услуги в Общините Хисар, Кричим и Съединение” финансиран от програма...

Кампания „Общество за всички възрасти”

Кампания „Общество за всички възрасти”

По повод 1 октомври – Международният ден на възрастните хора, „Национален Алианс за работа с доброволци” и Фондация Лале стартират съвместно организирането на кампания „Общество за всички възрасти”, с цел отбелязване на приноса на...

Oткрит е първия по рода си в България Регионален Ресурсен център за социални услуги

На 17.05.07г. в град Пловдив Фондация”Националнен алианс за работа с доброволци” и Фондация „За нашите деца”  откриха  първия по рода си в България Регионален Ресурсен център за социални услуги. Събитието бе част от Работна...

Приключи обучението на екипите от Центровете за обществена подкрепа в Раковски, Садово и Сопот

Започна работата с децата и семействата. Приключи 28 дневното въвеждащото обучение на екипите на Центровете за обществена подкрепа в общините Раковски, Садово и Сопот. Обучението  е част от съвмест съвместен проект на Фондация „Национален...

Откриване на центровете за обществена подкрепа в Садово и Сопот

Официално откриване на центровете за обществена подкрепа в Садово и Сопот, създадени по проект: „Предоставяне на социални услуги за деца и семейства по превенция, деинституционализация и реинтеграция в общините Раковски,Садово и Сопот“, финансиран по...